Fano-honen-vandring

På vandring ved Vadehavet

Foto: Flying October

Tag på vandretur ved Vadehavet. Naturen ved Ribe, Esbjerg og Fanø byder på mange smukke oplevelser. Gå en tur på diget ved Kammerslusen, følg Kongeåen fra Vadehavet ind i landet eller besøg det smukke Marbæk ved Ho Bugt. Eller tag færgen til Fanø og gå Ø-Camino.

Landskabet langs Vadehavskysten byder på mange smukke oplevelser. Landskabet er generelt meget fladt og åbent og dermed overskueligt at vandre i.

Vadehavet er nationalpark og UNESCO Verdensarv. De 2 øer Mandø og Fanø danner en barriere længst mod vest. Mellem øerne og fastlandet er det lavtliggende havområde, vi kalder Vadehavet. Det er præget af tidevandet og store dele tørlægges 2 gange i døgnet og skaber fødegrundlag for millioner af fugle.

Vandring mellem grantræer Vadehavskysten

Vandring på Mandø

Foto: Flying October

Mandø er en lille ø med kun omkring 40 indbyggere og har en helt særlig stemning af fred og ro. Du kommer til Mandø ved at tage traktorbussen, som kører på en 11 km lang vej på havbunden fra landsbyen Vester Vedsted. Ved højvande er vejen oversvømmet. Der er fine vandremuligheder på Mandø, hvor du også kan opleve sæler.

Vandring på Fanø

Foto: Ulrik Pedersen

Fanø er en kendt og populær feriedestinationen. Den lille ø med sine 3.500 indbyggere har næsten det hele. Mod vest den 15 km lange og meget brede sandstrand med masser af aktivitetsmuligheder. Mod nord ligger hovedbyen Nordby, hvor færgen fra fastlandet lægger til. Mod syd den vidunderlige og smukke landsby Sønderho med sine mange velbevarede stråtækte huse. Før Esbjerg Havn blev anlagt i 1860’erne var Fanø centrum for søfarten på den jyske vestkyst. De mange smukke huse er et levn fra den tid.

Den største del af øen er naturområde og nationalpark og giver nogle fantastiske vandreoplevelser. Stranden er de fleste steder fast og god at vandre på. Den nordligste del af stranden er visse steder omkring 1,5 km bred og har karakter af en sandørken og en helt særlig oplevelse at vandre i.

Det mest populære vandreområde på Fanø ligger midt på øen. Her er det muligt at opleve alle de karakteristiske landskaber på Fanø: strand og klit, klitheder med lyng, skov og mod øst marsken og vådområderne.

 

Fanø Klitplantage

Vandreruten ligger midt på øen. Ruten har en længde på 12 km og går gennem et varieret terræn med både klitlandskab, skov, marsk og klithede.
Undervejs på ruten kommer man forbi 2 udsigtspunkter, Annedalsbjerg mod øst og Pælebjerg mod vest. Fra begge er der en fantastisk udsigt over landskabet. Man kommer også forbi de 2 fuglekøjer, som er restaurerede fangststeder, hvor man i 1800-tallet fangede ænder. Efter ca. 8 km kommer man forbi Skovlegepladsen, hvor der er toiletter og vandpost.

Marbæk, Esbjerg

Vandring ved Esbjerg

Foto: Vadehavskysten

Esbjerg er en moderne by, der er kendt som Danmarks energimetropol. Esbjerg har en stor havn, hvor enorme mængder vindmøller udskibes. Der er også ofte store olieborerigge, der kommer til Esbjerg og præger havnens skyline. Byen er også områdets kulturelle og handelsmæssige centrum.

Nord for Esbjerg er der gode vandremuligheder. Fra byens vartegn skulpturen ”Mennesket ved Havet” går en sti mod nord langs kysten til forstaden Hjerting, hvor der er en smuk udsigt over Vadehavet og øerne Fanø og Langli. Ved siden af ”Mennesket ved havet” ligger Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor du både kan opleve sæler, Nordsøens mange forskellige fisk og Esbjergs historie som først fiskerihavn og senere energimetropol.

Nord for Hjerting ligger de smukke naturområder Sjelborg og Marbæk, hvor der er mange vandreruter.

 

Esbjerg - Marbæk

Marbækområdet ligger 12 km nordvest for Esbjerg grænsende op til Ho bugt og Varde Å. Området er i landskabelig henseende meget værdifuld og særpræget. Der er et større net af stier for gående, cyklende og ridende, som hovedsageligt består af mark- og skovveje.
I Marbæk Plantage findes agerskel fra ældre jernalder. Og midt i plantagen, øst for vejen mellem Sjelborg og Myrthue, er der ryddet et område, hvor disse agerskel kan ses. Husrester fra jernalderen findes også ved Myrthue og i udkanten af Sjelborg plantage. I Myrthue er der bevaret tre hustomter, hvor husenes ildsteder og brolagte stalde stadig kan ses. Mellem husene er der brolagte stier.

 

Brillesøerne
Din tur til Vadehavet kan suppleres med en tur til de 3 nærliggende søer. Få minutters gang fra Mennesket ved Havet er der et grønt område med hyggelige søer, en naturlegeplads og en eng. Den ene er Sildesøen, som er en lavbundet sø, som stammer fra klæggravning under krigen. Fra Sildesøen kan du følge en hævet sti langs Fovrfeldkilen til Parkvej. De 2 andre søer er forbundet med en lille kanal, som fra oven ligner briller. Derfor kaldes de i daglig tale for Brillesøerne. Brillesøerne og den lille kanal er ikke naturskabte, men dannet ved udgravning.

Ved Brillesøerne er der bord og bænke med plads til op til 12 personer, og ved naturlegepladsen finder du et overdækket spisested med plads til op til 20 mennesker.
Den store eng ved siden af Brillesøerne, som er en del af Fovrfeld Enge, afgræsses i sommerhalvåret af fredeligt højlandskvæg. Fra Mennesket ved Havet kan du finde Brillesøerne ved at gå hen til T-krydset før Fiskeri og Søfartsmuseet (T-krydset mellem Sædding Strandvej og Tarphagevej). Fra krydset og på den modsatte side af Fiskeri- og Søfartsmuseet fører en asfaltsti til Brillesøerne og naturlegepladsen.

Hjerting Strand
Fra Sædding Strand ved Mennesket ved Havet går der en ca. 3 km lang gang- og cykelsti af grus til Hjerting. På Hjerting Strand er der en 660 meter lang strandpromenade, som giver flere muligheder for at nyde udsigten over Ho Bugt, være aktiv, bade og bruge fantasien.
Langs træpromenaden findes trapper, bænke, ramper og tribuner. Der er flere udsigtsplatforme. En af dem er ved Hjerting Badehotel og en anden er tæt på det nye klubhus for vinterbadere, sejlere og surfere, hvor der er bænke. I bunden af denne platform er der bådhuse. En særlig havplatform er ved lavvande et møbel på stranden og ved højvande en flydende ø i vandet. Platformen er tænkt som et sol- og badedæk.

Som noget unikt er der på stranden bygget en havpool. Poolen kan bruges af alle - også af kørestolsbrugere, der kan køre fra træpromenaden helt ud i havpoolen. Poolen er også åben om vinteren. På stranden er der skabt en pæleskov med 37 pæle, hvor 6 af dem er brugt til kolbøttestænger og nogle til markering af fodboldmål. Derudover er der 2 beachvolleybaner, og der er muligheder for kitesurfing. Det er tilladt at sejle med speedbåde og vandski ved Hjerting fra 1. marts til 30. september. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Oksbøl Statsskovsdistrikt på telefon 76 54 10 20.

I nærheden af strandpromenaden ligger Hjerting Strandpark. Et parklignende landskab, som snor sig ned til Ho Bugt og afsluttes med en 60 meter lang badebro.
Strandparken byder på en varieret naturlandskab. I parken kan du opleve skov, strand, strandeng, mose, hede og overdrev. Flere steder har du udsigt til vandet, som bl.a. kan nydes fra skovturstæpperne af træ, der er opstillet flere steder i parken. Parken er også værd at besøge om aftenen, hvor den slyngede sti fra Sanatorievej til vandet er belyst med lysende kugler. I parken er opstillet en stor skulptur af den portugisiske kunstner Rui Chafes.

Cykel og vandrerture ved Ribe | Vadehavskysten

Vandring ved Ribe

Foto: Diana Bertelsen

Den sydlige del af området omkring Ribe er præget af marsklandskabet. Langs hele kysten er der etableret diger for at beskytte byerne mod oversvømmelser og skabe nyt landbrugsland.

Det er muligt at vandre langs diget på hele strækningen fra landsbyen Vester Vedsted til Esbjerg. Der er flere store sluseanlæg på strækningen og de er bygget for at styre vandgennemstrømningen fra de åer, der løber ud i Vadehavet. I Vester Vedsted vil vi anbefale dig at besøge Vadehavscentret, et stort udstillingscenter, der på en meget spændende måde fortæller om Vadehavet.

Du må heller ikke snyde dig selv for en vandretur rundt i den gamle middelalderby Ribe med den imponerende domkirke og de mange museer. Ribe er Danmarks ældste by og fyldt med historie. Lige syd for Ribe ligger frilandsmuseet Ribe Vikingecenter, hvor du kan opleve, hvordan vikingerne levede.

 

Ribe

En vandretur i marskens historie (Grænsestien og Vester Vedsted – 11 km)

Denne rute giver mulighed for at opleve det flade marsklandskab i Nationalpark Vadehavet. Ruten kan med fordel startes fra landsbyen Vester Vedsted, hvor der også er mulighed for en afstikker til udstillingscentret Vadehavscentret og se tidevandsvejen til Mandø. En del af ruten går langs det dige, der beskytter hele landområdet fra grænsen til Esbjerg. Her er der en fantastisk udsigt over Vadehavet og det fugleliv, der udspiller sig. Kommer du om foråret (marts-april) og efteråret (september-oktober) kan du opleve det imponerende syn af store flokke af stære, der flyver i formation (sort sol). Turen går også gennem de lavtliggende arealer, der efter digerne bygning blev inddæmmet til landbrugsland. Efter vandreturen anbefaler vi en afstikker til middelalderbyen Ribe.

Kongeåstien (Kongeåslusen-Gredstedbro 12,5 km)

Kongeåen udgjorde i perioden 1864-1920 grænsen mellem Danmark og Tyskland og har en særlig plads i moderne historie. Ruten starter ved Kongeåslusen og på den første del til landsbyen Vilslev går gennem marsklandskab. Det er præget af inddigede marskarealer der består af udstrakte og flade landbrugsarealer, der mod vest afgrænses af digerne og mod øst af geest-randen.
Landsbyen Vilslev er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø. Det vil sige, at landsbyen afspejler væsentlige træk af samfundets udvikling.
Turen fortsætter under Hovedvej 11 og langs Kongeåen, der på denne strækning er omsluttet af ådiger. I åslyngen syd for stien mener man Gredstedbroskibet ligger. Turen slutter i landsbyen Gredstedbro, men Kongeåstien fortsætter længere ind i landet, som det er muligt at lave som en flerdages vandretur.

Når vi er ude at vandre i naturen

Når du er på vandretur, kan du virkelig komme tæt på noget af den unikke og vilde natur, som er med til at gøre Nationalpark Vadehavet til noget særligt. Og heldigvis har vi mange fantastiske vandreruter, hvor der er garanti for både stilhed, fordybelse og masser af horisont.

Her får du en række tips til, hvordan vi både passer bedst muligt på nationalparken og får den bedste oplevelse, når vi er ude og opleve den til fods:

  • Vi bruger de mange fantastiske stier, som viser både natur og kultur fra deres bedste side – og på den måde undgår vi også at fare vild.
  • Vi respekterer, at visse områder kan være afspærrede i forbindelse med fuglenes yngletid.
  • Vi undlader at færdes på diger, medmindre der er anlagt sti og skiltet ved diget. • Vi sanker spiselige planter og svampe til eget brug, men undlader at plukke blomster og fredede planter.
  • Vi undlader at tænde bål i bevoksede områder eller på steder med bålforbud – andre steder nyder vi gerne en kop bålkaffe ved ilden. • Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med – også selvom det ikke er vores eget.
  • Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle og sæler, som forbrænder livsvigtig energi, hver gang de bliver skræmt og drives i havet.
  • Vi er helt med på, at det er vinden og tidevandet, der bestemmer ved Vadehavet, og derfor tjekker vi altid DMI, inden vi tager ud på tur.

Nationalpark Vadehavet - Code of Conduct