©  Foto:

Marbæk - naturområde ved Esbjerg

Marbækområdet udgør 1.300 ha og ligger 12 km nordvest for Esbjerg grænsende op til Vadehavet, Ho bugt og Varde å.

Området, som i dag er en naturpark for Esbjerg og Varde, er i landskabelig henseende meget værdifuld og særpræget. Det afvekslende terræn giver gode muligheder for forskellige former for friluftsliv. Området er ligeledes en del af Nationalpark Vadehavet.

Marbækgård er beliggende nord for det kunstigt anlagte søområde og fuglereservat. Søerne blev anlagt i årene 1972-79 og udgør 20 ha. Syd for søområdet ligger "Spejderøen" med hytter, og ved Sjelborg strand ligger restaurant Rødhætte. Stier for gående, cyklende og ridende: Stierne er et net af mark- og skovveje.

Arkæologi
I Marbæk Plantage findes agerskel fra ældre jernalder. Og midt i plantagen, øst for vejen mellem Sjelborg og Myrthue, er der ryddet et område, hvor disse agerskel kan ses. Husrester fra jernalderen findes også ved Myrthue og i udkanten af Sjelborg plantage. I Myrthue er der bevaret tre hustomter, hvor husenes ildsteder og brolagte stalde stadig kan ses. Mellem husene er der brolagte stier.

Myrthuegård
Natur- og Kulturformidlingsstedet fortæller Marbækområdets interessante historie.

Se folder med afmærkede ruter i Marbæk

Hytter og shelters i Marbæk
Der findes flere hytter i området, der udlejes, ligesom der er shelters ved området kaldet Øen. Information om hytterne og shelterne fås ved Esbjerg Kommune.

 

Elsker du at tage billeder? Se fotospots ved Marbæk