Når vi kigger på fugle

Foto: Vadehavskysten

Kun få oplevelser viser naturens storhed som Sort Sol. Det er betagende at se de store flokke med hundredtusindvis af stære. Uanset om de "danser" på aftenhimlen eller blot samler sig for at finde nattesæde blandt sivene.

I fuglenes forårs- og efterårstræk optræder det fascinerende syn mange steder langs Vadehavet, og man kan sagtens være heldig selv at opleve flokkene.

Oplev også trækfuglene i Nationalpark Vadehavet, hvor fuglene mødes for at tanke mad op inden den store rejse til overvintringspladserne sydpå. Indimellem kan der spottes en havørn og hvis man er heldig også en skestork.

Sæson for Sort Sol marts/april og september/oktober.

Når vi er på fuglekiggeri

Vadehavet er både levested, rasteplads og spisekammer for millioner af fugle, og du har derfor mulighed for store fugleoplevelser hele året rundt.

Her har vi samlet en række tips til, hvordan vi får den bedste oplevelse, når vi skal ud og kigge på fugle, samtidig med at vi tager mest muligt hensyn til dem:

 • Vi bliver på de mange stier og veje, som viser området og naturen fra deres bedste side.
 • Vi bevæger os langsomt, udviser tålmodighed og undlader at støje unødvendigt.
 • Vi respekterer, at visse områder kan være afspærrede i forbindelse med fuglenes yngletid.
 • Vi er ekstra opmærksomme på stressadfærd, tegn på rastløshed og advarselskald fra fuglene og trækker os tilbage, hvis vi oplever dem.
 • Vi benytter områdets eksisterende observationsfaciliteter.
 • Vi anvender ikke akustiske hjælpemidler til at tiltrække fuglene – og slet ikke i yngletiden.
 • Vi bruger ikke flash, når vi filmer eller fotograferer fugle, og vi bruger kun skjul og camouflagetelte efter nærmere aftale med lodsejeren.
 • Vi flyver kun med droner, hvis det er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
 • Når vi færdes i grupper, er vi særlig opmærksomme på at undgå forstyrrelser, og vi forbliver samlet frem for at spredes ud.
 • Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle og andre dyr unødigt.
 • Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med – også selvom det ikke er vores eget.

Nationalpark Vadehavet - Code of Conduct