©  Foto:

Fugleliv på Mandø

Træktiden i foråret og efteråret er de bedste tidspunkter for at observere fugle i Vadehavet.

De bedste steder på Mandø for fugleobservationer er ved Skællebankerampen, Slusen og Sønderrampe. Indtil midten af juni er ynglesæsonen på sit højeste, og færdsel på strandengenes forland bør derfor ske med den største respekt for fuglenes ynglepladser.

Nyd fuglene på afstand
Mandøs natur er sårbar. Gå med forsigtighed, bliv altid på vej og sti, så fuglenes reder forstyrres mindst muligt. Respekter de opsatte skilte og vejledninger.