©  Foto:

Mandøs ynglefugle med Vadehavscentret

Oplev de ynglende fugle på Mandø. Nogle af de fugle der yngler her er strandskade, rødben og vibe, men også sjældnere ynglende arter som stor kobbersneppe og brushane.

Nationalpark Vadehavet er kendt for de mange trækfugle, som kommer forbi hvert år. Men der er også mange fugle, som yngler i Vadehavet om foråret og sommeren. Nogle af disse er Strandskade, Rødben, Vibe og Klyde. På denne tur går vi en lang tur i marsken på Mandø, hvor et samarbejde mellem flere aktører har givet plads til at forbedre forholdene for de lokale ynglefugle. Foruden de førnævnte finder man her også sjældnere ynglende arter som Stor Kobbersneppe og Brushane. Er vi heldige lykkes det os måske, at se dem alle i de medbragte teleskoper. Vi skal gå ca. 5 km på turen.

 

Det vil være en god ide at medbringe lidt at spise og drikke og evt. en kikkert.

 

Varighed: ca. 3,5 timer

 

Bemærk: Turen kræver at I kommer i egen bil, da vi skal køre over til Mandø.

 

Anbefalet alder: Fra 14 år. 

 

Turen kan aflyses op til en dag før grundet dårligt vejr eller for få tilmeldinger.