Når vi fortæller historier

Foto: Vadehavskysten

Intet andet sted i Danmark findes så mange fredede huse på så lille et område. Af den indre bys ca. 600 huse er 109 fredet, og yderligere ca. 130 klassificeret ”høj bevaringsværdi”. Det sjældent velbevarede bymiljø skyldes reelt fattigdom - i 1800-tallet.

Men i 1899, i den nationalt sindede periode, hvor Sønderjylland var under tysk herredømme, fik driftige folk den idé, at disse gamle danske huse ligefrem kunne blive en attraktion. Derfor stiftede de Ribe Turistforening for at sikre husene mod yderligere forfald eller ligefrem nedrivning, og ca. 50 huse blev allerede i 1918 omfattet af Danmarks første lov om bygningsfredning.