Ribes storhedstid  | Vadehavskysten

Ribes storhedstid

Foto: Vadehavskysten

Ribe blomstrede som Danmarks eneste Nordsøhavn i middelalderen, og tilstedeværelsen af repræsentanter fra både kirken og kronen understregede Ribes betydning for riget.

Ribe som bispesæde
Vikingernes Ribe blev så betydningsfuld, at den danske konge omkring år 860 gav munken Ansgar, også kaldet Nordens Apostel, tilladelsen til at opføre en kirke på sydsiden af åen og prædike den kristne tro i Ribe. Middelalderbyen voksede på sydsiden af åen. Domkirken blev rejst i sin nuværende skikkelse i anden halvdel af 1100-årene. Sognekirker, tiggermunkeklostre og en befæstning føjedes til, og der opstod en dobbeltby på begge sider af åen. Mellem de to bydele anlagde man en af landets største middelalderlige dæmninger, der under navnet Dammen (i dag Over-, Mellem- og Nederdammen) stadig er byens hovedgade.

Ribe som kongeby
Ribe blomstrede som Danmarks eneste Nordsøhavn i middelalderen, og tilstedeværelsen af repræsentanter fra både kirken og kronen understregede Ribes betydning for riget. Kongen selv opholdt sig ofte i Ribe på slottet Riberhus. Slottet ses på tegningen til venstre.

På Slotsbanken ses i dag kun få murrester af slottet og voldgraven. Samt statuen af Dronning Dagmar, udført af Anne Marie Carl Nielsen og opsat i 1913.