Vadehavskysten
På hesteryg i Vadehavet

Danmarks nye destination - Vadehavskysten

2/5/2021

Tre ud af fire danskere uden for området er stemt for ferie ved Vadehavet - den nye destination har fået sit navn - indsatsen for at tiltrække turister vil handle om at inspirere til oplevelser frem for blot at informere. 

Som det nyeste af dansk turismes 19 destinationsselskaber i hele landet har det sydvestlige Danmarks spydspids i at skabe vækst og beskæftigelse i erhvervet nu fået navn - Destination Vadehavskysten. 

Forud er gået en grundig proces, hvor analysevirksomheden Megafon har spurgt 700 respondenter, hvilket navn de ville associere med gode oplevelser i området, og især kvinder fra det øvrige Danmark foretrækker den valgte fællesnævner. Af samme undersøgelse fremgår, at Vadehavskysten har et meget stort potentiale for besøg af flere danskere. 75 procent af de adspurgte er helt enige i eller overvejende enige i, at de kunne vælge at tage på ferie i området ved Vadehavet. 66 procent af lokalbefolkningen har samme holdning. 

Destinationschef Hans Peter Folmann er i spidsen for turismeindsatsen i Esbjerg og Fanø Kommuner, og han ser resultaterne som et godt afsæt til i et tæt samarbejde med andre destinationer at tiltrække flere danske og internationale turister til den danske vestkyst. 

- At 75 procent af danskerne har vores område med i deres ferieovervejelser giver os stor selvtillid i dåbsgave. Tallene styrker os i troen på, at vi med vores mangfoldighed af naturoplevelser, historie, kultur og familievenlige ferieformer koncentreret i et forholdsvis lille område har noget helt særligt at tilbyde. Derudover vil vi ved at samarbejde med nabodestinationer og råde over større midler kunne skabe et endnu større tryk i markedsføringen af det vestlige Danmark, siger Hans Peter Folmann. 

Turister forventer inspiration til nye oplevelser
Destination Vadehavskysten favner bredt, fra Nordens ældste by, Ribe, med bymiljø og atmosfære i særklasse til Danmarks yngste storby, Esbjerg, et kraftcenter for grøn energi og med shopping, cafeliv og museer. Nationalpark Vadehavet byder som UNESCO verdensarv på fredfyldte marsklandskaber, dynamiske naturkræfter og et rigt fugleliv - med de to øer, Fanø og Mandø, som unikke perler med hvert sit særpræg. 

Turistservicen vil udgå fra de to bemandede turistkontorer i Ribe og på Fanø, og derudover vil destinationen imødekomme turisters stigende ønske om at kunne søge informationer på hjemmesider og ad andre digitale kanaler, før de tager på ferie. Når de er ankommet, forventer de at blive inspireret til ture, oplevelser og attraktioner. 

- Turisterne vil opleve, at vi er mere opsøgende - både digitalt og fysisk på feriesteder - for at møde deres behov for først og fremmest at blive inspireret under ferien ved Vadehavskysten. Digitalt vil det foregå via hjemmesider, Facebook og Instagram, og fysisk vil vi afprøve nye metoder til at vække vore gæsters interesse og nysgerrighed i forhold til vores område og hele vestkysten, siger Hans Peter Folmann. 

Destination Vadehavskysten er født midt i covid-19-pandemien med de begrænsninger, rejserestriktioner og nedlukning af brancher medfører. Fokus er på kort sigt på at gribe de muligheder, der er for at få del i den øgede indenlandske turisme, og på lidt længere sigt at forberede initiativer til tiden efter sundhedskrisen. 

Den bæredygtige destination skal være i balance
Danske og tyske turister er de altdominerende segmenter i destinationens turismeerhverv, der i 2019 havde godt 1,4 millioner overnatninger. Ifølge de seneste tilgængelige tal fra VisitDenmark udgør turisme 52 procent af både værditilvæksten og beskæftigelsen på Fanø. 

- Sammensætningen af turister spiller perfekt ind i vores ambition om at være en bæredygtig turismedestination. Danskere efterspørger i vid udstrækning lokale produkter og historierne bag dem. Tyskere er meget bevidste om ikke at være til ulempe i ferielandet. Som destination er vi optaget af at opnå en balance mellem at fremme turismeerhvervet og ikke at lægge et for massivt tryk på natur og mennesker i lokalområderne. Vi vil arbejde meget vidensbaseret og finde modeller til at vurdere turismens påvirkning, så den bliver til gavn for alle, siger Hans Peter Folmann. 

Den nye destinationschef er opvokset i Ribe og har i over 15 år arbejdet i oplevelsesindustrien, først i Lego med ansvar for blandt andet etableringen af Lego House og siden som administrerende direktør i Billund ErhvervsFremme. 

Yderligere informationer
Destinationschef Hans Peter Folmann, Destination Vadehavskysten, tlf. 20 30 86 18 

Fakta om Destination Vadehavskysten
Destinationsselskabet varetager turismefremme i Esbjerg og Fanø Kommuner i et tæt samarbejde med erhvervets aktører. Selskabet finansieres af et basistilskud fra de to kommuner, midler fra Erhvervsstyrelsen til projekter og bidrag fra aktører. Den fælleskommunale forening bag Destination Vadehavskysten ledes af en bestyrelse bestående af de to borgmestre samt et byrådsmedlem og to repræsentanter fra erhvervslivet i hver kommune. Erhvervet besætter formandsposten. Destinationen har syv medarbejdere, sekretariatet er placeret i Esbjerg, og der er bemandede turistkontorer i Ribe og på Fanø.