Cykelferie ved Vadehavskysten

Foto: Niclas Jessen

Vadehavskysten på cykel er den helt rigtige måde at opleve området på. Store dele af området er nationalpark og UNESCO verdensarv, så det er et helt særligt sted.

Vi kommer tæt på den enestående natur og mærker naturens kræfter, hvad enten du cykler langs med digerne i Vadehavet, tager på opdagelse i Marbæk Plantage nord for Esbjerg eller oplever idylliske Fanø med den store badestrand.

Vestkystruten Cykelguide | Vadehavskysten
Foto: Vadehavskysten

Vestkystruten
De 3 første etaper på den nationale cykelrute N1 Vestkysten går gennem Vadehavskysten. Det meste af tiden går den langs kysten ved digerne, men passerer også Ribe og Esbjerg. På strækningen får vi en rigtig fornemmelse af, hvordan vandet og vinden har skabt landskabet.

Ta' på cykeltur i Esbjerg Kommune | Vadehavskysten

Fanø på cykel

Foto: Vadehavskysten

Fanø
Fanø er en lille ø, som er meget nem at komme rundt på. Der er kun 12 km mellem Nordby i nord og Sønderho i syd. Der er cykelstier mellem alle de beboede områder på øen og som noget helt særligt er nordsøstranden perfekt at cykle på, fordi den er jævn og hård.

Der er lavet 5 forskellige cykelruter på Fanø, blandt andet panoramaruten ”Luft under Vingerne” på 26 km rundt på Fanø.

Cykelferie i og omkring Esbjerg | Vadehavskysten

Ta' på cykeltur

Foto: Vadehavskysten

Esbjerg
Her er der mulighed for at kombinere cykelture i byområde og i naturen.  Selve byen er velforsynet med cykelstier, så du kan komme sikkert og nemt rundt i Esbjerg.

”Cykler ved vandet” på 17,5 km er en cykelrute rundt i de 2 nordlige forstæder Sædding og Hjerting. Hjerting var den oprindelige bebyggelse og selve Esbjerg kom først til fra midten af 1800-tallet.

”Ho Bugt ruten” på 27 km leder dig rundt langs den nordligste og mere fredelige del af Vadehavet. Den følger bugten med udsigt til Fanø, Skallingen og Langli og ind i det naturskønne Marbæk Plantage. På vejen tilbage kommer du gennem de 2 små landsbyer Kokspang og Guldager.

Ribe
Danmarks ældste by Ribe med de mange spor fra vikingetiden er det rigtige udgangspunkt for ture rundt i Vadehavets flade landskab.

”Stormflodsruten” på 56 km viser rundt i det lave barske marsklandskab og ud bag havdiget - der i dag giver os alle beskyttelse mod havets voldsomme kræfter, der tidligere har kostet mange menneskeliv.

”Vikinger og Vadehavet” er en rute på 28 km rundt i egnen omkring Ribe forbi bl.a. Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter.

Med Mountainbike på Fanø | Vadehavskysten

Mountainbike spor

Foto: Vadehavskysten

Mountainbike på Vadehavskysten
Med så store og smukke naturområder, er der mange muligheder for mountainbikere.  Der er indtil videre 8 afmærkede spor i området.

Der er 2 bynære spor i Esbjerg og et meget smukt spor i Marbæk Plantage nord for Esbjerg. Længere inde i landet omkring landsbyerne Bramming og Gørding ligger yderligere 4 spor.
Sidst, men ikke mindst, det 7 km lange mountainbikespor i klitplantagen på Fanø.

Cykelferie i og omkring Ribe

Denmark by bike

Foto: VisitRibeEsbjerg

Denmark by bike
Hvis du har brug for en ruteplanlægger til din næste cykeltur, så er Denmark By Bike siden for dig. Her kan du indtaste start og slutpunkt, hvorefter du får flere forskellige cykelruter at vælge imellem. Cykelruten kan du downloade til den medhørende app, hvor du som bruger kan gemme alle dine ruter. På hjemmesiden kan du yderligere finde mange skønne cykelruter over hele Danmark.

Når vi cykler i naturen

Nedenfor får du en række tips, som vi har lavet for at minde os selv og hinanden om, hvordan vi passer godt på naturen og får den bedste oplevelse, når vi cykler.
Husk, at store dele af Vadehavskysten er nationalpark og UNESCO Verdensarv, som vi alle har en forpligtigelse til at værne om.

 • Vi følger færdselsloven – også i naturen.
 • Når vi cykler i skove og plantager, giver vi plads til andre trafikanter og holder os derfor til cykelstier og undgår ridestier, dyreveksler, trampestier og skovbunden.
 • Vi er opmærksomme på dyr og fugles yngleperioder og fourageringstider. F.eks. undgår vi at cykle i skoven ved skumringstid, da det kan forstyrre mange af dyrene.
 • Når vi cykler på markveje og i private skove, holder vi os altid til stierne.
 • Vi undgår at cykle på fortidsminder, gravhøje, diger og på klitterne ved strandene, ligesom vi også kører i en bue uden om udyrkede marker, moser, strandenge, og markskel.
 • Vi cykler sammen, når vi er ude på mountainbiken, og vi husker hjelm, telefon og identitetspapirer.
 • Hvis det er meget vådt, holder vi os til skovvejene.
 • Vi viser hensyn over for de andre trafikanter i naturen og er derfor gode til at sænke tempoet og bruge klokken i god tid.
 • Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med – også selvom det ikke er vores eget.
 • Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle og sæler, som forbrænder livsvigtig energi, hver gang de bliver skræmt og drives i havet eller i luften.
 • Vi er helt med på, at det er vinden og tidevandet, der bestemmer ved Vadehavet, og derfor tjekker vi altid DMI, inden vi tager ud på tur.

Læs mere om at passe på naturen her ”Friluftsguide - vær den bedste gæst