Når vi flader ud

Foto: Vadehavskysten

Intet sted kan man opleve Danmarks største rovdyr, sælerne, på så nært hold som i Vadehavet. Her findes i rigt mål de sandbanker, som sælen tyr til for at hvile og yngle. Sælen er i dag fredet, og man regner med, at ca. 5000 sæler lever i den danske del af Vadehavet.

Når vi skal ud på Sælsafari

Vadehavet er ikke blot et spisekammer for sælerne. Det er også stedet, hvor de kommer til kræfter og føder unger. Det gør Vadehavet til et oplagt sted at opleve Danmarks største rovdyr.

Den bedste måde at se sælerne på er i selskab med en lokal naturvejleder eller guide. De har nemlig styr på tidevandet, stor viden om området, og kan sørge for, at dyrene ikke forstyrres. Du kan starte med vores tips herunder, som sørger for, at din sælsafari bliver en god oplevelse for både dig og sælerne:

  • Sæler (og marsvin) nyder vi på afstand – helst 50 meter eller mere, hvis vi er på en båd, og 150 meter, hvis vi er på stranden.
  • Vi undgår helt at interagere med, fodre eller forstyrre sælerne.
  • Hvis sælerne udviser forstyrrelsesadfærd, forlader vi stille og rolig stedet. Denne type adfærd er beskrevet overfor. Hvis sælen bliver stresset, kan dens adfærd blive både uforudsigelig og aggressiv.
  • Vi forsøger at begrænse den tid, vi bruger ved dyrene, til højst 30 minutter. Er der flere både tæt ved sælerne samtidig, skal tiden minimeres.
  • Vi undlader at komme tæt på efterladte sælunger. Det er nemlig helt normalt, at moderen efterlader dem på stranden eller højsandet, mens den søger føde. I stedet forlader vi stille og roligt stedet, og undgår dermed, at modersælen føler sig truet.
  • Vi tager aldrig selfies med sæler. Selvom den ser nuttet og Instagram-venlig ud, er sælen Danmarks største rovdyr, med meget stærke kæber og et ordentligt gebis.
  • Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle, sæler og andre dyr unødigt.
  • Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med – også selvom det ikke er vores eget.

Nationalpark Vadehavet - Code of Conduct