©  Foto:

Sælerne på Fanø

Sælerne er en af topattraktionerne på Fanø. Her kan du opleve den spættede sæl og gråsælen i naturen.

Sælerne kan ses mange steder i havet omkring Fanø, hvor de stikker hovedet op af vandet, eller de ligger og soler sig på sandbankerne.

De guidede ture går til Galgerev sydvest for Sønderho, hvor man kan opleve op til 700 sæler. Ved lavvande kan man gå på havbunden de ca. 1,7 km, helt ud til Galgerev. Galgerev er et højsand, det vil sige at det bliver ikke overskyllet ved højvande. Mellem os og sælerne er der er en ca. 100 m bred sejlrende, så sælerne lader sig ikke forstyrre. Nogle gange hopper enkelte sæler i vandet og svømmer over for at se hvad der foregår.

Spættet Sæl
Man kan opleve den spættede sæl i alle de danske farvande. I Vadehavet er bestanden særlig stor. Den spættede sæl blev totalfredet i 1977 og langsomt har sælerne vænnet sig til, at mennesker slet ikke er så farlige. Det betyder, at vi i dag kan komme meget tæt på det fascinerende dyr og betragte dets imponerende tilpasning til livet i havet. Selvom sæler er specialiserede til et liv i havet, er de helt afhængige af at kunne komme på land for at hvile og føde ungerne. Vadehavets mange sandbanker er derfor lige så vigtige som selve det lavvandede hav med dets store føderigdom.

Gråsælen
I de senere år har man i Vadehavet kunnet nyde synet af ikke bare den almindelige spættede sæl, men også den mere sjældne gråsæl. I løbet af de seneste ti år er grupperne af gråsæler på sandbankerne vokset, og på Langjord ud for Fanø er det ikke usædvanligt at tælle 50 dyr i maj, når sælerne fælder pelsen. Hannen vejer op til 300 kilo og er ofte meget mørke, næsten sorte. De mindre hunner kan være sværere at kende fra spættet sæl, men er dog tydeligt større end denne og har gråsælens karakteristiske kegleformede hoved.

Læs mere om mulighederne for at opleve sæler HER