©  Foto:

Riberhus Slotsbanke - her lå Riberhus Slot

Riberhus Slot lå på Slotsbanken i Ribe, i dag er det kun ruinrester og en bronzestatue af Dronning Dagmar, der er tilbage. Dronning Dagmar boede på slottet i starten af 1200-tallet.

I middelalderen havde man ikke telefoner. Derfor måtte kongen rejse rundt i sit rige og tale med mennesker ansigt til ansigt for at kunne regere landet.

Så han måtte have en borg at bo på i alle sine byer, og i Ribe blev Riberhus Slot bygget cirka år 1115.

En af slottets kendte beboere var Dronning Dagmar, der var gift med Kong Valdemar Sejr. Hun var kun dronning i 7 år, inden hun døde i 1212.

Da hun lå for døden, var kongen ude på en af sine mange rejser. Da han fik bud om, at Dagmar var alvorligt syg, red han på sin hest til Ribe, men lige da han red ind i borggården, døde Dagmar. Han nåede det akkurat ikke.

Danskerne holdt meget af Dagmar, fordi hun ikke blot var smuk; men også mild og god. Der står en statue af hende på Slotsbanken.

Under Svenskekrigene, omkring år 1650, forsøgte svenskerne at indtage Ribe. Det lykkedes ikke for dem, men de formåede dog at erobre Riberhus. Ribes borgere fik da den idé, at de kunne hejse kanoner op i Domkirkens borgertårn og derfra beskyde svenskerne på Riberhus slot. Svenskerne skød dog igen med kanonkugler efter borgertårnet.

Da man i nyere tid skulle renovere kloakker i Præstegade, blev der fundet kanonkugler, man mener kan stamme fra dysten mod svenskerne. Også i Borgertårnets mur fandt man to kugler af samme slags.

De rester, der var tilbage af slottet, blev hentet af borgerne i Ribe, som brugte dem som byggematerialer.

En restaurering af ruinerne på Slotsbanken blev gennemført i 1940-1941, hvor voldgravene blev renset op, så de igen er fyldt med vand. Slotsbanken blev i samme ombæring, i store træk, ført tilbage til sit oprindelige udseende, ca 8 meter høj og et areal på 90x90 meter. Bygningen man kan se rester af, er skriverstuen.