Vægterrundgang i Ribes gader | Vadehavskysten

Vægtertradition i Ribe

Det var vægterens opgave at holde ro og orden og at passe gadebelysningen i byens gader om natten, samt at slå alarm i tilfælde af ildebrand og stormfloder.