Cyklister på promenaden i Hjerting | Vadehavskysten

Detailhandlen er ikke i tvivl - Vestkysten skal på finansloven

Foto: Niclas Jessen

Turismens betydning for detailhandlen og benspænd for udvidelse af overnatningskapaciteten var nogle af emnerne på dagsordenen, da erhvervsminister Morten Bødskov (S) og MF Anni Matthiesen (V) besøgte Vestkysten fredag d. 3. november.

Handelsstandscheferne i vestkystbyerne bakker op om, at vestkystturismen skal prioriteres på finansloven.
En stærk turismebranche ude vestpå er med til at holde liv i lokalsamfundene og hånden under bageren, dagligvarebutikken og den øvrige detailhandel.

Butiksdød og internetbutikkers magtdemonstration holdes fra døren af de godt 25 milliarder kroner, som turisterne spenderer, når de holder ferie ved Vestkysten. Det mener handelsstandscheferne i de 10 kommuner, som står sammen i Vestkystpartnerskabet.

”Undersøgelser viser, at gæster gerne vil shoppe på deres ferie. Det betyder kunder i butikkerne, som ikke bare oser rundt for så at bestille varerne på nettet.
De shopper i fysiske butikker, og det skaber en levende bymidte og booster handelslivet. Hvis staten investerer i Vestkysten og udnytter det momentum, der er til at udvikle helårsturismen, vil det være til gavn for omsætningen, bosætningen og beskæftigelsen i de vestlige landdistrikter og skabe et Danmark i balance”, siger Keld Vestergaard, som er formand for handelsstandsforeningen i Ribe.

Erhvervsministeren kommer tæt på butikslivet i Ribe på en gågadetur sammen med Anni Matthiesen og repræsentanter fra de tre vestkystdestinationer. Dagen starter på Vadehavscentret, hvor ministeren får serveret de skarpe fakta om turismens afgørende betydning for at opretholde levende lokalområder og potentialet for at udvikle en bæredygtig helårsturisme, som vestjyderne kan leve af hele året.

Lovgivning spænder ben for kapacitetsudvikling

Morten Bødskov skal også møde Steen Slaikjær, medejer af Hvidbjerg Strand Feriepark, som aktivt investerer i at udvikle kvalitetsturismen og tiltrække nye købestærke målgrupper. Steen Slaikjær vil uddybe Vestkystens behov for helårs overnatningsprodukter til kortere ferieophold og særligt de barrierer, der er for at etablere nye kystnære faciliteter i områder, der er underlagt strand- og naturbeskyttelse. Samtidig vil Steen Slaikjær slå et slag for en lempelse af lovgivning og fredningsbestemmelser.

”Vi har 20 vestkystbyer, som turismen er samlet omkring. Det vil være naturligt at opgradere byområderne med hoteller og nye sommerhuse for at imødekomme vækstpotentialet, men al udvikling bremses af en meget stram og forældet lovgivning. Der skal være rammer, men Vestkystens udvikling sander til i en nationalromantisk forestilling om, at alt skal forblive, som det er. Imens kan Aarhus og København udvide med hele øer. Det er en geografisk skævvridning, og vi er nødt til at tænke udviklingen 20-30 år frem”, siger Steen Slaikjær.

80 % af overnatningerne ved Vestkysten foregår i feriehuse, som husejerne må leje ud i 43 uger om året. Med 52 kalenderuger er det en begrænsning for helårsturisme.
Vestkysten står for 35 % af de kommercielle overnatninger i Danmark, mens København står for 20 procent. København er sat til at få godt 49 millioner kroner i statsbevilling. Vestkysten får et stort rundt nul på nuværende tidspunkt, men kan som alle andre destinationer søge projektmidler hos Erhvervsfremmebestyrelsen én gang om året.

”Statens investering i den københavnske turisme har vist sit værd for hele Danmark, og den skal naturligvis fastholdes. Der er et uforløst vækstpotentiale langs Vestkysten, og den manglende investering fra statslig side har begrænset Vestkysten i at udvikle turismen til at favne hele året og sikre arbejdspladser og livskvalitet i vores lokalområder, så det er mere attraktivt at bo her”, siger Hans Peter Folmann, som er destinationschef hos Destination Vadehavskysten.

Vestkystens udviklingsplan har også fuld opbakning fra Venstrekvinden, Anni Matthiesen.
”Som Venstres Turismeordfører har jeg glædet mig til at have erhvervsministeren med på dette besøg, så han kommer tæt på og hører om de fantastiske muligheder, der er for at udvikle turismen langs hele Danmarks vestkyst. Jeg har derfor også arbejdet for, at Partnerskab for Vestkystturisme er blevet synliggjort landspolitisk, og jeg var vært for en turismekonferencen i sidste uge på Christiansborg. Det er afgørende at skabe bevidsthed om, at turismen er med til at sikre levedygtige lokalsamfund og derfor bidrager til at støtte et land i bedre balance. Jeg og Venstre vil derfor arbejde for, at udviklingsplanen for Vestkysten kan blive til virkelighed”, udtaler Anni Matthiesen.

Destination Vesterhavet og VisitNordvestkysten og Destination Vadehavskysten ønsker en årlig bevilling på 25 millioner kroner om året over fire år.
Midlerne skal bruges til at realisere ”Udviklingsplanen for Vestkysten”, der handler om at skabe bæredygtig videreudvikling af stærke ferieområder, levedygtige kystbyer og beskyttelse af kystnaturen.

For yderligere information kontakt:

Anni Matthiesen (V), MF, Anni.Matthiesen@ft.dk, +45 6162 5172
Hans Peter Folmann, Destination Vadehavskysten, hpf@vadehavskysten.dk, +45 2330 8618
Lisbeth Valther, Destination Vesterhavet, lisbeth@viascope.dk, +45 2030 8452
Peter Krusborg Pedersen, VisitNordvestkysten pkp@visitnordvestkysten.dk, +45 2080 2143

Om Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem destinationerne og de ti kommuner langs den jyske vestkyst. Destinationerne består af VisitNordvestkysten som dækker Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner, Destination Vesterhavet som dækker Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner, Destination Vadehavskysten som dækker Esbjerg og Fanø Kommuner, og Tønder kommune.
Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter.