©  Foto:

Vandrerute Fanø Klitplantage

Vandreruten på Fanø er en kombination af 2 eksisterende ruter anlagt af Naturstyrelsen. De 2 ruter ligger på hver sin side af den vej, der forbinder de 2 landsbyer Nordby og Sønderho. Området er en del af Nationalpark Vadehavet.

Ruten har form som et 8 tal, og der er flere forskellige potentielle startsteder for turen. Det valgte startsted er ”cykelpausestedet” på hjørnet af Postvjen/Mågekolonivej, hvor der er en række faciliter som kort over området, overdækket picnic område, samt hængekøjer. Alternative startmuligheder er parkeringspladsen, der fører til Sønderho Gl Fuglekøje, eller fra Skovlegepladsen, hvor der både er kortmateriale, toilet og picnicområde.

Nedenstående beskrivelse er med udgangspunkt fra Paustedet ved Postvejen/Mågekolonivej.

Fra startpunktet ved pausestedet Postvejen/Mågekolonivej fortsættes ad Mågekolonivej til parkeringspladsen 0,4 km mod vest. Mågekolonivej blev anlagt under 2.verdenskrig som forsyningsvej til de forsvarsanlæg, der blev opført langs stranden. I dag er Betonvejen adgangsvej til Skovlegepladsen.

Fra P-pladsen fortsættes ad grussti 0,6 km til Pælebjerg, øens højeste punkt. Her er en smuk udsigt over plantagen og stranden mod vest.

Fra Pælebjerg følges den gule rute, der fører gennem den vestligste del af plantage og derefter et åbent klitområde med både klitter, lavninger og mindre vandhuller, et typisk landskab for den vestlige del af Fanø. Stien er her et trådt spor. Følg den gule rute 2,4 km til den ender ved Skovlegepladsens parkeringsplads.

Skovlegepladsen er en kombineret naturlegeplads, træskulpturpark og picnicområde med toiletter. Fortsat med grusstien fra Skovlegepladsens P-plads 0,9 km til stien slutter ved cykelstien mellem Nordby og Sønderho. Hold til højre langs cykelstien ca 10 m, til den afmærkede rute svinger til højre ind i skoven. Her går man på et trædespor ca 600 meter på den gule rute til den igen møder cykelstien. Herefter fortsættes til højre på cykelstien. Efter 200 m krydses landevejen.

Fortsæt med den gule rute 2,5 km til Sønderho Gl. Fuglekøje. Der vandres først på en markvej mod øst, hvor der efter ca. 1 km er udsigt over Vadehavet. Herefter mod nordøst gennem både krat, klithede med lyng og skov. Efter 1,6 km på et trædesport, der bugter sig med landskabet, drejes til venstre ad en markvej, der fører gennem skov til Sønderho Gl. Fuglekøje.

Sønderho Gl Fuglekøje blev anlagt i 1800 tallet med det formål at fange andefugle på træk. Der blev fanget ændrer indtil 1934, hvor denne form for jagt blev forbudt. Sønderho Gl Fuglekøje fungerer nu som frilandsmuseum med informationer og fuglekøjen og det fugleliv, man kan opleve i området. Der er endvidere et fugletårn med udsigt over Vadehavet.

Fra Sønderho Fuglekøje vandres 1,8 km mod nord på den gule rute til Annedalsbjerg. Det første stykke er en bred vandresti, derefter går man gennem en låge og fortsætter i et vandresport i åben klithede med udsigt til Vadehavet. Det sidste stykke går langs en markvej i udkanten af Fanø Flitplantage.

Annedalsbjerg er noget af det ældste klitområde på Fanø og fra toppen af klitten er både udsigt over klitplantagen, marskområdet mod nord og fastlandet på den anden side med Esbjerg. Her ligger den anden af de 2 fuglekøjer, der fortsat kan ses og besøges, Albue Fuglekøje.

Fra Annedalsbjerg fortsættes 1,4 km mod sydvest på den gule rute. Her vandres gennem noget af det ældste af Fanø Klitplantage og herefter gennem åben klithede til den gule rute ender ved parkeringspladsen ved landevejen.

Landevejen krydses og der vandres på cykelstien mod nord 1,2 km tilbage til startpunktet ved pausestedet Postvejen/Mågekolonivej.

 

Samlet længde:

12.05 km

Andel asfalt:

1,2 km på cykel/vandresti

0,2 km på cykel/vandresti

0.4 km på betonvej, anlagt under 2 verdenskrig til forsvarsanlæg

Andel asfalt excl. Betonvejen:

11,62 %

Andel asfalt incl. betonvejen:

14,94 %

 

Trafik usikkerhed:

Landevej krydses 2 gange, ellers ingen

Nær gennemfartsvej:

0,6 km gennem skov ca 50-100m fra vejen

Brugervenlig markering:

Er i det store hele 2 i forvejen afmærkede gule ruter.

Variation:

Man vandrer gennem de typiske fanø landskaber, plantage, åben ny klithede,

gammel klithede og ruten veksler mellem landskabstyperne flere gange

Int udnyttede områder:

Ingen, hele ruten ligger i beskyttet naturområde uden bebyggelse.