©  Foto:

Vadehavstur for voksne med Vadehavscentret

UNESCOs Verdensarv på nært hold!

Naturvejlederen giver en kort introduktion til Vadehavet på Vadehavscentret inden turen, og herefter går det ellers ud over vadefladerne. Det er tidevandet, der bestemmer, hvor langt vi når. Ved lavvande bliver 60% af havbunden normalt blotlagt for vand. Målet med turen er at komme så tæt på lavvandslinjen som muligt, mens der undervejs fortælles om Vadehavet som nationalpark og Verdensarv. Vi går altså langt ud på havbunden og oplever de udstrakte vidder og havbundens forskellighed. Hvis vi er heldige, kan vi finde knivmuslinger, havbørsteorme, sandmuslinger og flere andre arter i havbunden. Vi kommer til at gå minimum 5 km. og maksimalt 8 km. 

Turen gås i gummistøvler, sandaler til vand og mudder eller bare fødder og varer ca. 3 timer. Vi mødes på Vadehavscentret.

Turen vil foregå på tysk.


Aldersgrænse: min. 18 år.