©  Foto:

Vadefugletur med Vadehavscentret

Kom med på en Vadefugletur! Turen starter med et oplæg på Vadehavscentret om de fugle vi håber på at få at se. Herefter kører vi til en af sluserne ved Vadehavet, med teleskoper og kikkerter, så vi har mulighed for at se et bredt udvalg af vadefugle-arter.

Vi starter på Vadehavscentret hvor vi har en kort introduktion til de fugle vi håber med at se. Derefter kører I i jeres egne biler ud til en af sluserne i Vadehavet, hvor vi venter på at det stigende vand samler fuglene på vaden foran os. Vi medbringer teleskoper og kikkerter, så vi har mulighed for at se et bredt udvalg af vadefugle-arter, der raster her i Vadehavet, før de tager videre til ynglepladserne længere nordpå. Desuden er der god mulighed for at vi støder på diverse gæs, ænder og rovfugle. 

 

Potentielle vadefuglearter: Strandskade, Klyde, Stor Præstekrave, Strandhjejle, Hjejle, Vibe, Islandsk Ryle, Sandløber, Stenvender, Almindelig Ryle, Krumnæbbet Ryle, Kærløber, Temmincks Ryle, Dværgryle, Mudderklire, Rødben, Sortklire, Hvidklire, Lille Kobbersneppe, Storspove og Småspove. 

 

Varighed: ca. 3 timer. 

 

Bemærk: Turen kræver at I kommer i egen bil, da vi skal køre ud til sluserne. 

 

Anbefalet alder: Fra 14 år.