©  Foto:

Stormflodssøjlen i Ribe

Stormflodssøjlen er opsat i Ribe d. 14. november 1922 og er en imponerende egepæl med bronzeringe og med sin forgyldte "hat" kunne den ligne en fortøjningspæl for gondoler i Venedig.

Det flade marsklandskab og dets gårde og byer omkring Ribe har været udsat for stormfloder, så længe de har eksisteret.
Havet er stort og smukt; men når det bliver uvejr samtidig med højvande, kan det true sikkerheden på land.

Ribe og andre områder tæt ved havet har ofte været udsat for store oversvømmelser, som har kostet tusindvis af menneskeliv og skabt store problemer, når vandet strømmede ind over land og ind i byerne.

I 1634 skete den helt store katastrofe. Her brød vandet ind over Ribe i så stor dybde, at vandet stod næsten 2 meter over gulvet i Domkirken, så man faktisk kunne fange fisk der. Der er endnu et mærke på søjlen bag prædikestolen, som viser, hvor højt vandet stod op i kirken.

Byen ville gerne beskytte sig selv og sine borgere mod oversvømmelserne. Derfor byggede man et dige for at standse vandet, før det kom ind til byen. Diget blev bygget langs havets kant, og det er lykkedes at holde vandet ude af byen siden 1912.

Stormflodssøjlen ved Skibbroen viser med sine ringe, hvor højt vandet stod ved de forskellige oversvømmelser. I huset Skibbroen 19 begyndte ejeren i år 1900 at sætte mærker ved sin dør, som viser hvor højt vandet engang stod.

Du kan jo prøve at stille dig ved siden af stormflodssøjlen og se, hvor højt vandet stod i forhold til din højde.

Klimaændringerne, som truer os alle, har fået os til at overveje, om vi skal bygge digerne højere for at undgå en kommende stormflod. Der tales ofte om at forhøje digerne med op mod en meter eller lidt mere.