©  Foto:

Statue af Biskop Hans Tausen i Ribe

Johannes Bjergs statue af teologen Hans Tausen, 1942.

Teologen Hans Tausen (1494-1561) er en af reformationens absolutte førerskikkelser i Danmark. Skønt angiveligt bondefødt fik han som munk ved Antvorskov Kloster mulighed for at studere teologi ved forskellige universiteter, deriblandt i Wittenberg, hvor han stiftede bekendtskab med Martin Luther. Snart sluttede han sig til dennes reformbevægelse og tog de oprørske ideer med sig hjem til fædrelandet. I opgøret med den katolske kirke i Danmark mødte han imidlertid betydelig modstand (ikke mindst, da han giftede sig), men efter reformationen i 1536 nød han i stadig stigende grad almindelig anerkendelse og blev i 1542 udnævnt til biskop i Ribe.

Ved 400-året for hans bispevielse ønskede en gruppe borgere i Ribe at lade opstille en statue ved domkirken, og med økonomisk støtte af forskellig art lykkedes det at få billedhuggeren Johannes Bjerg (1886-1955) til at forestå udførelsen af den mægtige bronze. Figuren alene måler over 3 meter, et forhold, som i sig selv bidrager til at aftvinge beskueren respekt. Det myndige ansigtsudtryk og den tunge dragt, hvis lodrette folder understreger skikkelsens opadstræbende karakter, er med til at cementere Hans Tavsens ubestridte position i dansk kirkehistorie. Her er en kirkens mand fremstillet som både helt og profet, en mandig forkæmper for den rette tro og samtidig en beåndet forkynder af julens evangelium, som vi ser det på opslaget i hans postil. I sin fremstilling af historiske personer er Johannes Bjerg ofte mere tør og akademisk, end det er tilfældet med hans mindre bundne opgaver, men lige her forekommer stilen yderst velvalgt.