©  Foto:

Søren Jessens Sand på Fanø

Store skibe, der sejler rundt i sandet. Er det virkeligt muligt? Nej, det er et øjebedrag, som du får, når du står på Sørens Jessens Sand og ser mod vest.

Søren Jessens Sand er den nordligste del af sandstranden på vestsiden af øen. Her er stranden mere end 1 km bred og ligner en sandørken. Her oplever du for alvor naturens dynamik, hvor vinden transporterer store mængder sand frem og tilbage. Det er en stor oplevelse at se sandfygningen, der ligner et bølgende tæppe af sand.

Grådyb, der er sejlrenden ind til Esbjerg Havn går meget tæt på. Derfor ser det ud som om skibene sejler i sandet. Tæt ved klitrækken på den østlige side af Søren Jessens Sand har den mere karakter af strandeng. Vær opmærksom på ikke at forstyrre strandfuglene når de ruger.

Søren Jessens Sand er populær som naturist strand.

 

Elsker du at tage billeder? Se fotospots ved Søren Jessens Sand