©  Foto:

Sønderho Gamle Fuglekøje på Fanø

Sønderho Gamle Fuglekøje, som er anlagt i 1866, er beliggende ud til kysten ved Albue Bugten, hvorover der er en storslået udsigt fra observationstårnet i fuglekøjen. 

I de senere år har fuglekøjen gennemgået en større renovering. Fuglekøjen er åben daglig for publikum. Parker bilen eller cyklen på P-pladsen ved Landevejen mellem Nordby og Sønderho. Der er også rutebil stoppested ved P-pladsen. Følg stien over den skønne Sønderho Hede og nyd udsigten over Albuebugten med Jylland i baggrunden.

Hund er tilladt men skal være i snor.

Sønderho Gamle Fuglekøje er en stor, anlagt fælde bestående af en dam med 6 fangstkanaler, som oprindelig blev anvendt til fangst af vildænder til føde. I dag benyttes fuglekøjen som et levende museum.

Som det eneste sted i Danmark blev der i sin tid anlagt fire fuglekøjer på Fanø, hvoraf to var i brug indtil 1931, hvor brugen af fuglekøjer til fangst af ænder til konsum blev forbudt. Sønderho Gamle Fuglekøje har fra 1960 til 1990 været brugt af Vildtbiologisk Institut til ringmærkning af ænder.

Fuglekøjen er altid åben - husk venligst at luk døren. Adgang er gratis.