©  Foto:

Søfartsmonumentet - Den Ny Kirkegård i Sønderho

På den ny kirkegård findes mindesmærket for omkomne Sønderho-søfolk.

Monumentet, der er udført af billedhuggeren Elo i 1955, viser Fanøkonen, der med sine børn venter faderens hjemkomst.

En mindesten fortæller om katastrofer i 1825, hvor 40 Sønderho-kvinder blev enker og 100 børn faderløse. På de store havsten, der omgiver mindelunden, er navnene på ca. 200 omkomne Sønderho-søfolk, der har fundet deres grav ude på havet. Der er navne på sømænd fra 1872 til vor tid.

Den Ny Kirkegård ligger i udkanten af Sønderho.