©  Foto:

Sælsafari (traktorbus) med Vadehavscentret

Oplev et af Danmarks største rovdyr - den spættede sæl!

På Vadehavscentret lægger vi ud med en introduktion om sælerne og deres spændende biologi. Herefter stiger vi ombord på traktorbussen, der fragter os til diget på Mandø. Fra stoppestedet går vi ca. 3 km langs diget og ud over havbunden til sælbanken, hvor "Jørgens Lo" - en vandrende på ca. 300 meters bredde - adskiller os fra sælernes sandbanke. Sælbanken er en af de største ynglebanker i Nationalpark Vadehavet. Her ligger typisk omkring 200 sæler og hviler. Vi medbringer teleskoper, så vi kan komme "helt tæt" på sælerne uden at forstyrre dem i deres naturlige adfærd. De mest nysgerrige af sælerne kommer måske tæt på, i vandet lige foran os... 

Alle deltagere skal kunne gå mindst 6 km uden besvær. 

Husk fornuftig påklædning og gummistøvler eller sandaler, der kan tåle vand.