©  Foto:

Riberhus Slotsruin - tidligere kongeslot i Ribe

Det tidligere kongeslot Riberhus er nu kun et voldsted med vandgrav, ruinrester og Anne Marie Carl-Nielsens statue af Dronning Dagmar.

Dronning Dagmar, som ifølge overleveringen førtes hertil fra Bøhmen af Valdemar Sejr (1170-1241). I daglige tale omtalt som Slotsbanke.

Slottet Riberhus blev rejst i begyndelsen af 1100-tallet af Kong Niels, og var gennem de følgende århundreder et yndet tilholdssted for de danske konger. I 1400-tallet gik det i forfald, men fortsat centrum for mange historiske begivenheder. Med svenskekrigene i midten af 1600-tallet var dets rolle udspillet, og det blev revet ned.