©  Foto:

Porsborg i Ribe - en fredet bygning

Velkomstcentret i Ribe har til huse i bygningen Porsborg, som stod færdigopført i 1582 - to år efter den store bybrand. 

Opført lige omkring 1590 for storkøbmanden, rådmand Peder Baggesen. Den gang gik ejendommen helt ned til Sortebrødregade, hvor der lå en portbygning og to lejevåninger. 1651 opførtes en to-etages bindingsværksbygning langs Stenbogade hen til Peder Dovns Slippes hjørne. Denne bygning blev nedrevet i 1877, samtidig med at hjørnegrunden blev solgt fra. Mellem denne grund og Porsborg opførtes herefter den nuværende ganske korte portbygning.

Efter den store bybrand i 1580 købte rigmanden Peder Baggesen grunden og påbegyndte opførelsen af Porsborg. Bygningen har to fløje, og i det indvendige hjørne af de to fløje opførtes det runde tårn, hvor en vinkeltrappe fører op til den øvrige del af bygningen.

Efter Peder Baggesens død blev hans svigersøn, Mads Pors, ejer, og det er efter ham, at huset har fået sit navn. Gennem 1600-årene forfaldt gården mere og mere, men i 1676 købte borgmester Vilhelm Brochman det store stenhus, der senere gik over til amtsforvalter Jens Cuche. Porsborg var herefter bolig for skiftende amtsforvaltere, indtil amtsstuen i 1753 blev flyttet til en anden ejendom i byen.