©  Foto:

Mindesmærke over Maren Spliids i Ribe

I Sønderportsgade 3, hvor Skrædder Laurids Spliid og hans hustru Maren boede, kan man i dag se mindetavlen for Maren Spliid.

Maren Spliid er måske Danmarks bedst kendte "heks", og grunden hertil er, at retssagen mod hende er særlig veldokumenteret. Hun boede i Sønderportsgade 3 i Ribe og blev efter en dramatisk retssag brændt den 9. november 1641 for trolddom ved Galgebakkerne nord for Ribe, som én af de sidste kvinder i Danmark.

Historien om Maren Spliid

Maren Spliid var en køn og dygtig kvinde, men også lidt rapkæftet. Hun arbejdede i sin mand Laurids's værtshus. Naboen Didrik var en fattig skrædder, og da han blev syg og kastede en stor klump bræk op, måtte det være djævlens værk. Didrik kom i tanke om, at Maren Spliid 13 år tidligere havde lovet ham "ulykke" - som nu altså var indtruffen.

Den 10. november 1641 blev Maren Thomasdatter Spliids ført ud til galgebakkerne uden for Ribe og brændt for trolddom. Hun var en ud af 11 personer i Ribe, som blev brændt på bålet i årene 1572 – 1652, og hun blev også den mest kendte person i Danmark, som blev dømt som heks. Almindeligvis var det fattige kvinder, som blev dømt for trolddom; men Maren var en velhavende kvinde af middelklassen.

Galgebakkerne lå lige uden for byen; her var byens imponerende galge bygget med sine tre høje søjler med bjælker mellem. Herfra hang forbryderne i deres kæder, til deres lig rådnede og faldt ned. Stedet tjente til skræk og advarsel for alle om ikke at udsætte sig for den straf.

Riber Ret var den lov, der gjaldt for Ribe. Den blev anset for at være meget streng. Et citat lød: Tak du Gud, min søn, at du ikke kom for Riber Ret, sagde kællingen, da hun så sin søn hænge i Varde galge.

Vold blev dengang straffet meget strengt. Den strengeste straf var halshugning, som ikke blev set som en nedværdigende straf. Økonomisk forbrydelse, som tyveri og bedrageri, blev i værste fald straffet med hængning, hvilket var en nedværdigende straf.

Sidste gang, nogen blev henrettet offentligt i Ribe, var den 26. januar 1844. Dette skete ved halshugning.

Retsagen
Retssagen mod Maren Spliid er meget veldokumenteret og derfor velkendt. Hør historien og Maren Spliid på optagelsen her.
Du kan læse mere om Maren Spliid på Danhostel Ribes hjemmeside.

Hekse i Ribe
Maren Spliid er ikke den eneste heks, som blev brændt i Ribe. I perioden fra 1572 til 1652 var der 12 processer i Ribe.

Anna Bruds blev som den sidste heks brændt i Ribe den 7. april 1652.