©  Foto:

Mandø på egen hånd

Vi anbefaler en tur rundt i Mandø by på egen hånd, og efter turen kan øens smukke og særlige natur udforskes, enten til fods eller på cykel.

Ved ankomsten til øen er det en god idé at starte med at se Naturudstillingen om Mandø og Vadehavet, der er etableret i Klithus Mandø. Den spændende udstilling fortæller om øens historie, natur, stormfloder, diger, fugleliv og om livet på øen både før og nu; her er gratis entré. (Udstillingen er åbent i Klithusets åbningstider.)

Følger man nu stien forbi den gamle Redningsstation kommer man op på klitten til øens udsigtspunkt mod vest. Herfra er der, især ved solnedgang, en smuk udsigt over havet og vaderne. Neden for klitten står øens stormflodssøjle. Den fortæller, hvor højt vandet stod bl.a. ved Vadehavets største stormflod i 1634. Denne stormflod ødelagde byen på Gl. Mandø, hvorefter øboerne flyttede til de 10 m. høje klitter, hvor byen ligger i dag.

Redningsstationen ejes af Mandø Museum. Den fungerede som redningsstation fra 1912 til 1961. Redningsstationen indeholder en husflids- og souvenirbutik, som er åben i turistsæsonen. Lige overfor redningsstationen står en mindesten over Dronning Dagmar, der her i følge en gammel folkevise i 1205 betrådte dansk jord for første gang.

Drej nu til højre af Vestervej og til venstre i første kryds af Mandø Byvej. Få meter ved siden af LokalBrugsen og Mandøbussens stoppested ligger Mandøhuset - Mandø Museum, et gammelt skipperhjem, bygget ca., 1831, nu egnsmuseum. Mandøhuset, som udgør Mandø Museum, fremstår nøjagtigt, som da det blev bygget i 1831 og er for størstedelen indrettet, som om skipperfamilien lige er ude et øjeblik. Husets østlige ende er indrettet til separatudstillinger som f.eks. redningsvæsenets historie og strandinger på Mandø og flystyrt under 2. Verdenskrig. Museet huser også øens lokalhistoriske arkiv. Museet drives af frivillige, Museets åbningstider er sammenfaldende med bussernes ankomst- og afgangstider til øen.

Gå nu til højre mod syd her ligger den tårnløse Mandø Kirke, en langhusbygning af munkesten som kan dateres til 1639 (restaureret 1727), med et vest for liggende våbenhus fra 1792. Våbenhuset har to hoveddøre som bruges alt efter hvilken vindretning der er. Vest for kirken står klokkestabelen, der er fra 1939. Kirken er udstyret med fire skibsmodeller, som minder om, at mange af øens beboere tidligere var søfolk. Altertavlen er en kopi af Joakim Skovgaards maleri "Kristus fører røveren i Paradis". Originalen befinder sig nu i København. Desuden prædikestolen fra Ribe Kloster i 1826, romansk døbefont af granit, 10.000 år gamle rensdyrtakker, der engang blev brugt som hatteknager. Kirken og kirkegården ligger på et værft, for at sikre den under højvande.

Turen går nu tilbage forbi Mandøhuset og vidre frem af Mandø Byvej. Her I byens nordlige del ligger Mandø Kro. Kroen blev bygget før år 1900, oprindeligt som forsamlingshus, men blev senere ombygget til kro med restaurant og værelser. Den er blevet renoveret flere gange, men er holdt i den oprindelige stil. Kroen serverer god dansk kromad med inspiration fra lokal området.
Kroen er åben om sommeren.

Sidste stop er byens vartegn møllen, som kan ses fra kroen. Den gamle Mandø Mølle, er en hollandsk vindmølle fra 1832, som har fungeret helt frem til 2. Verdenskrig. Restaurationen fra 2000-2008 er gennemført med udgangspunkt i møllens tidligere udseende og funktion, med genanvendelse af originale dele. Møllen fremstår i dag fuldt funktionsdygtig, og er i stand til at male korn. Kig ind i møllens lille butik, overskudet går ubeskåret til møllen.

Låningsvejen
En gåtur ad Låningsvejen er en intens oplevelse, hvor man er i øjenhøjde med havet og den åbne marsk uden at komme helt på Herrens mark.
Turen er 6,5 km.
Husk altid at tjekke tidevandet, og at al færdsel er på eget ansvar.

Mandø Ebbevej
Et skridt længere ud i naturen er gåturen over havbunden ved at følge Ebbevejen, som er afmærket med riskoste.
Turen er ca. 5 km
Husk altid at tjek tidevandet, og at al færdsel er på eget ansvar.