Vadehavskysten

Mandø-østers med Vadehavscentret

Tag med Vadehavscentret på tur til Mandø efter østers.

Østersturen er på ca. 4 km, så her kan børn fra 8 år også være med. Kort introduktion på Vadehavscentret, hvorefter der køres i egne biler til Mandø for at samle østers. Turen foregår via Låningsvejen, som er oversvømmet ved højvande.

Vandstanden bestemmer turens forløb, og skulle det ikke være muligt at komme til Mandø, finder naturvejlederen så vidt muligt en anden østersbanke.

Varighed ca. 4 timer.

Mandø-østers-ture finder sted
Søndag den 10. oktober 2021 kl. 9.30
Lørdag den 13. november 2021 kl. 13.00
Lørdag den 11. december 2021 kl. 11.30
Mandag den 27. december 2021 kl. 11.30