©  Foto:

Klingebjerg på Fanø

Fra Klingebjerg er der udsigt over marskområderne nord og øst for klitplantagen. Disse områder er nogle af de vigtigste rastepladser for millioner af fugle på træk.

Klingebjerg ligger i den nordlige udkant af Fanø Klitplantage. Beplantningen startede i 1892, og udgør nu 1421 hektar. Oprindeligt skulle plantagen både dæmpe sandflugt, og bruges til produktion af træ. I dag har den udelukkende rekreativ værdi, og der bliver gjort et stort arbejde for at forny plantagen med andre træarter end de oprindelige gran og fyrretæer. Der bliver også skabt lysninger i plantagen. Hvis du er heldig, kan du møde både rådyr, dådyr og måske krondyr i plantagen.