©  Foto:

Kåveren - sømærke på Fanø

Sømærket Kåveren (Æ Kåver) er det ene af to pejlemærker, der i gamle dage ledte sejlskibene sikkert fra Nordsøen ind i tidevandsrenden Knudedyb.

Kåveren blev rejst i 1624 og er dermed landets ældste pejlemærke. Det 14,50 m høje sømærke, som du nu står foran, vides at være rejst første gang i 1624. I Sønderho Kirke findes bevaret et gammelt stolestade, som viser en graffititegning af det gamle sømærke og årstallet 1659.
Har en konfirmand siddet og kedet sig til gudstjenesten? Har han hellere villet kigge ud ad den gamle kirkes sydvendte vinduer over mod æ Kåver? Eller har han med en spirende sømands drømme om udlængsler skåret motivet og sit navnetræk med årstal?

Kåveren væltede i en storm i 1935.

Æ Kåver genrejst i 2011
Gennem årene har der været taget flere initiativer til at genrejse det gamle sømærke. Sidst det skete var i 1972. Men i 2007 blev ideen igen bragt på bane, og efter en ihærdig indsats og økonomisk støtte fra mange sider kunne Sønderho Havn Støtteforening i en brandstorm den 27. november 2011 indvie den nye kåver, som er en tro kopi af æ Kåver fra 1935.

Kåverbjerget er fredet
Klitter og vegetation er meget sårbar. Benyt derfor venligst de flisbelagte stier. Cykling og ridning er ikke tilladt.

 

Elsker du at tage billeder? Se fotospots ved Kåveren