©  Foto:

Havervadgård - økologisk landbrug - Skærbæk

Havervadgård er oprindelig en gammel marskgård der kan føres tilbage til 1000-tallet. Gården er beliggende i et naturskønt område med marsken og vadehavet som nærmeste nabo. Gården har været drevet økologisk siden 1995. Her opdrættes økologiske lam til slagt - og levebrug, derudover opdræt af økologiske frilandsgrise og studeproduktion. Ydermere leverer gårdens malkekøer økologisk mælk..

Vadehavslam - Marsklam
På vore arealer i marsken og langs diget græsser moderfårene og deres lam. Her er der plads til udfoldelse på de flade arealer, hvor dyrene lever af den specielle vegetation, som marsken og Vadehavet byder på.

Mælkeproduktion
Gårdens malkekvægsbesætning leverer dagligt frisk økologisk mælk, der hver morgen afhentes og bringes til mejeriet, hvorfra mælken udbringes til de danske supermarkeder.

Frilandsgrise
Grisene er fritgående, og har mulighed for ly og tørt leje i grisehytterne. Grisene nyder at have mulighed for at kunne rode i jorden samt at kunne ligge i sølebadet når varmen plager.

Uldprodukter
Du kan købe garnnøgler, sjaler og trøjer i specielle mønstre, f.eks. hyrdetrøjen eller flod og ebbe, der alle har deres udspring i vadehavsområdet..