©  Foto:

Guldager Kirke

Den oprindelige kirkebygning i Guldager var en romansk kirke fra 1100-tallet, viet til Sankt Martin (biskop Martin af Tour, der levede i årene 315-397).

En anselig landsbykirke fra 1200-tallet, inventaret rigt udstafferet, høj- og sengotiske krucifixer, en billedfrise af apostlene på pulpituret er fra 1600-tallet.

Gudstjeneste hver søndag kl. 10.00.