©  Foto:

Det Gamle Rådhus i Ribe

Oplev et historisk vingesus når du besøger de historiske rum i Det Gamle Rådhus i Ribe.

Det Gamle Rådhus i Ribe er Danmarks ældste, opført før 1496. Fra 1708 anvendt som byens rådhus, hvor der ind til 2007 blev holdt byrådsmøder. I den gamle Borgersal og gangene hænger en samling portrætter af 16-1900 årenes lens- og amtsmænd.
Det tidligere gældsfængsel er nu indrettet til et museum for Ribes bystyre samt lov og ret. Der fortælles om rådhuse, byporte og handel. Her kan man se byens segl, normalmål, drikkebæger, lovbog, morgenstjerner, tommelskruer med mere.

Vielser på Det Gamle Rådhus
I disse romantiske rammer foregår de borgerlige vielser. Vielserne foregår så vidt muligt på brudeparrenes præmisser, det vil sige at der er tid til fotografering, udveksling af ringe og andre specielle ønsker. Vielsesceremonier foregår på en højtidelig måde, som samtidig er afslappet. Vielserne foregår på dansk, tysk eller engelsk.

Nærmere information om vielser fås på Vielseskontoret, Giørtz Plads, 6760 Ribe, tel +45 76 16 89 00.
Vielser i Esbjerg Kommune

Oplev også den lille, fine udstilling om den store og særprægede komponist Rued Langgaard.

 

Oplev Ribe med en guide

Og så er det på Det Gamle Rådhus, alle byens vægtere og guider holder til.
De kan fortælle om alle sider af Ribes historie og kan bookes hele året på https://www.detgamleraadhusiribe.dk/book-en-guide/