©  Foto:

Destination Vadehavskysten, Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024, Destination Vadehavskysten

22.03.2024
 
Destination Vadehavskysten afholder generalforsamling på Hotel Fanø, Vangled 32C, Fanø
Mandag d. 22. april 2024 kl. 15.00-17.00.

Dagsorden iht. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Årsregnskab til orientering
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til bestyrelsen
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af personlige stedfortrædere for ovennævnte
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, kan det naturligvis ske på generalforsamlingen, men meddel gerne dit kandidatur inden til
Katrine Jung pr. mail: kju@vadehavskysten.dk

På valg til bestyrelsen er:

Marianne Milter Bay, Fanø Firmeevent (modtager genvalg)
Heidi Maimburg, Ribe Byferie Resort (modtager genvalg)
Klaus Melbye, Vadehavscentret (modtager genvalg)

Foreløbigt har Merete Jankowski og Allan Jacobsen desuden meddelt deres kandidatur. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (punkt 8),
skal fremsendes pr. mail: kju@vadehavskysten.dk senest d. 8. april.

Der serveres kaffe/the/sodavand og en hjemmebagt bolle undervejs.

Tilmelding:

Tilmelding skal ske til Katrine Jung pr. mail: kju@vadehavskysten.dk
senest d. 15. april. Angiv antal personer i mailen.

Vi glæder os til at se jer.