©  Foto:

Darum Kirke

Darum Kirke er en tufstenskirke bygget omkring 1200 i romansk stil. Tårnet og våbehus i sengotisk stil fra 1400-tallet.

Tidligt, allerede i 1250-1300, blev skibet og koret forlænget. Man har fundet et stolpehul og grave muligvis fra en tidligere trækirke.

Kirken er i katolsk tid indviet til Sankt Laurentius, som er afbilledet på en af statuerne fra en ældre værdifuld sengotisk altertavle fra omkring 1500. Hvor der er bevaret fem figurer, to står i kirken (apostlene Johannes og Peter), to på nationalmuseet (skt. Gertrud og Sankt Laurentius) og en på Varde Museum (Maria med barnet stående på måneseglet). Delene tilhørte en privat samler omkring 1875. Hvor de få er genfundet og sikret for kirken og museer. I midten af 1800-tallet var kirken kraftig restaureret. Og hele det middelalderlige interiør er pillet ned.

Derudover er der en enestående fontehimmel til døbefonden fra 1652 (ifølge malet årstal), men tallet 1632 kendes også. Døbefonten forestiller Jesus dåb, og de omkransende figurer bærer dele fra Jesus korsfæstelse. Dog er der kun to genstande tilbage på de fire figurer. Fontehimmelen bæres af en arm, der kommer ud af en fiskemund.