©  Foto:

Byvandring: Klatterup - Esbjerg "på den anden side af jernbanen"

Tag med på en vandretur i Esbjerg med arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen som guide.

De to gårde og tre huse, der udgjorde Esbjerg oprindeligt, lå ved den nuværende Exnersgade, så her kom Esbjergs første station til at ligge fra oktober 1874 til 1904. Klatterup, som området blev kaldt i samtiden, blev Esbjergs første industrikvarter med gasværk, smøreksport, tobaksfabrik, sodavandsfabrik m.m.

Pris: 50 kr pr. person