©  Foto:

Bronzebuste af politiker H. A. Krüger i Ribe

Historien om politiker Hans Andersen Krüger er historien om at være slesviger, sønderjyde og dansker.

Rasmus Andersens buste af politikeren Hans Andersen Krüger, 1884. 

Hans Andersen Krüger (1816-81) var, som det fremgår af inskriptionen på monumentet, en ihærdig forkæmper for det danske mindretal i Slesvig og således højt værdsat i hele Sønderjylland. Oprindelig var han gårdejer og kroholder i Bevtoft, men i 1847 blev han valgt ind i den rådgivende stænderforsamling i Slesvig. Under krigen i 1848-50 opholdt han sig mest ved den danske hærledelse, hvor han kunne give vigtige infromationer. Efter treårskrigen, og frem til 1863 var Krüger i et vanskeligt dilemma. Han var først og fremmest slesviger og ønskede sig et udelt Slesvig, men bragt i valget mellem et helt Slesvig under Tyskland eller et delt Slesvig med Nordslesvig under Danmark stod han i 1864 bag henvendelsen til den danske Kong Christian IX: "Har det end holdt haardt for os at gøre os fortrolige med Tanken om Slesvigs Deling, så dog meget hellere den, end at vi skulle overgives i Tyskernes Vold".

Bronzebusten af billedhuggeren Rasmus Andersen (1861-1930) er opført få år efter Krügers død i en periode, hvor sønderjyske kræfter kæmpede intenst for den genforening, som først blev en realitet i 1920.