©  Foto:

Bramming Hovedgård

Herregård fra 1572 - fra 1982 har Bramming Hovedgård fungeret som Sydvestjyllands Efterskole. 

I 1572 fik Christen Lange adelsbrev af kongen, Frederik den anden, og sammen med sin adelige hustru, Barbara Vind, opførte han den første Bramminggaard. Sønnen, Iver Lange, arvede godset, men under Trediveårskrigen måtte han med sin familie flygte til Fyn.

Bramminggaard lå "plyndret og afbrændt" da Iver Lange vendte tilbage, og han måtte sælge den med tilhørende bøndergods i 1652. Godset gled ud af de gamle adelsslægters besiddelse, men i 1677 blev det købt af generalløjtnant Johan Rantzau, som var af holstensk adel. Det var Johan Rantzau der gav Kai Lykke ophold på Bramminggaard fra 1697 til han døde i 1699.

I 1760 blev Bramminggaard overtaget af den vestjyske slægt Øllgaard. Terman Øllgaard, storkøbmand fra Varde, rejste i 1786 den smukke hovedgård som ses i dag, og nu kaldtes den Bramming Hovedgård.

Der er kun adgang efter aftale.