©  Foto:

Borgmester Richtsens Hus - Tønder

Huset er opført i 1777 af den rige kniplingshandler og borgmester Carsten Richtsen.
Stor 2-etages barokbygning med store karnapper og en flot sandstensportal med rokokoornamenter og døre. Vel nok byens flotteste hus.


Huset ligger ikke blot geografisk i grænselandet, men er også arkitektonisk en hybrid sammensat af flere forskellige stilretninger og påvirkninger. Som et vidnesbyrd om Syddanmarks kulturelle og arkitektoniske udvikling er den ikke bare af regional, men også af national betydning og som sådan umistelig for den danske kulturarv.

Kan kun ses udefra..