©  Foto:

Annedalsbjerg på Fanø

Klitterne fra Klingebjerg til Annedalsbjerg er formodentlig noget det ældste på Fanø. Den første bebyggelse formodes at have været i et område, der blev kaldt Hovens dal.

Her lå den første kirke, men navnet Hovens dal tyder på, at stedet også før kristendommen havde en religiøs betydning. Der er i dag ikke nogen synlige rester af den oprindelige trækirke eller den granit kirke, der senere blev opført. Soklen til døbefonden i Sønderho kirke stammer muligvis fra den oprindelige kirke.

Der er også formodninger om, at den oprindelige fiskerlandsby kaldet Østerho eller Albo lå i dette område, formodentlig tæt ved Albue Fuglekøje. Der er ikke hidtil foretaget arkæologiske udgravninger for at bekræfte denne historie.