Velbevaret middelalderby

Foto: Vadehavskysten

Allerede i 1899 dannedes en turist- og bevaringsforening, og i 1963 vedtog Ribe Kommune bevaringsbestemmelser for hele den gamle bykerne. Ribe er således særdeles velbevaret.

Ribe oplevede sin storhedstid som handelscentrum indtil 1500-tallet, hvor Reformationen, tilsanding af åen, pest, bybrand, stormflod og krig uundgåeligt ændrede billedet.

Nutidens Ribe præges af talrige huse fra omkring år 1600, hvor meget måtte nybygges efter at 213 huse - næsten hele bymidten - nedbrændte i 1580. I middelalderen var en af de alvorligste farer netop brand, eftersom husene lå meget tæt og havde stråtage. VisitRibe har til huse på Torvet i bygningen Porsborg, opført i 1582. Ved siden af ligger det nænsomt renoverede Hotel Dagmar i en prægtig bygning fra 1581.

At husene står den dag i dag skyldes alene, at Ribe siden er blevet forskånet for bybrande, og at byen fra midten af 1600-årene mistede sin økonomiske betydning. Der var hverken råd til eller behov for nye huse i større stil.

Ribe | Johanne Dan | Vadehavskysten

Johanne Dan

Foto: Vadehavskysten

Bybevaring
Allerede i 1899 dannedes en turist- og bevaringsforening, og i 1963 vedtog Ribe Kommune bevaringsbestemmelser for hele den gamle bykerne. Ribe er således særdeles velbevaret og har i dag flere end 100 fredede huse.

Foreningen hedder i dag Gammelt Præg - Ribe Bybevaring og dens formål er at restaurere og vedligeholde foreningens nuværende og senere erhvervede bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø.

Foreningen står også bag tre af Ribes attraktioner
Everten Johanne Dan.
Stormflodssøjlen.
Vægterordningen i Ribe.