Kanoferie

Foto: VisitRibeEsbjerg

Oplev naturen på en helt speciel måde. En sejltur i kano, kajak eller robåd kan byde på store friluftsoplevelser for hele familien. Når man stille glider gennem vandet, kan man iagttage plante- og dyreliv på nært hold

Ribe Å dannes ved sammenløbet af Gels Å og Fladså, og den har sit udløb i Vadehavet ved Kammerslusen. Ribe by deler åen i to afsnit, nemlig Ribe Østerå og Ribe Vesterå. Delingen skyldes, at man i 1200-tallet anlagde en dæmning over åen og deri tre vandmøller, som udnyttede vandkraften i åen.

Sejlads på Ribe Å
Sejlads er tilladt året rundt. Det er ikke muligt at sejle gennem Ribe uden afbrydelse.

Sejlads på Ribe Å kan starte ved Stavnager Bro, hvorfra der er 10 km til Ribe og 17 km til Ribe Ås udløb i Vadehavet. Lige øst for Ribe sejler man gennem et vildtreservat (Ribe Østerå). Straks efter at have passeret jernbanebroen i Ribe (4) skal man holde til venstre og følge Stampemølleå, hvor der er en ophalerplads (5). Bemærk, at den midterste del af Stampemølleåen kun må besejles af bredejere.

Sejlads vest for Ribe (på Ribe Vesterå) kan starte ved Skibbroen/Hovedengen (6). Man passerer under Ribes vestlige omfartsvej og sejler videre mod vest gennem den flade Ribemarsk. Længst mod vest kommer man til Kammerslusen i Ribediget.

Der må sejles i begge retninger på hele Ribe Å.

Sejlads på andre åer
I Sydvestjylland er der mulighed for sejlads på store, vandrige vandløb som Ribe Å, Varde Å og Sneum Å og mellemstore og mindre vandløb som for eksempel Holsted Å og Holme Å, der løber gennem naturskønne omgivelser.

En kanotur på en å kan give fine friluftsoplevelser for alle. Det er blevet populært at tage på kanotur på de danske vandløb. Det betyder dog også, at der er behov for regulering af sejladsen - for naturens skyld, og for at give deltagerne bedre oplevelser.

Information - Esbjerg Kommune: Ole Juul Pedersen telefon 76 16 15 31 / 23 80 44 00.

Oplev naturen mens du sejler
Når man sidder i båden, får man naturen helt ind på livet - og ser omgivelserne i et andet perspektiv! Man kommer tæt på åens frodige planteliv - som åens hvidblomstrede vandranunkel og breddernes gule iris. 

Vandløbene er levested for et rigt fugleliv. På vandet ser man blandt andet ofte gråænder, troldænder og blishøner, og langs bredden kan fiskehejren stå på lur efter fisk eller frøer. Nogle steder kan man være heldig at se den sky isfugl.

Der er fine bestande af både ørred og stalling i mange af vandløbene, men de er sky, så man skal bevæge sig roligt og stille for at se dem. Mange smådyr, bl.a. døgnfluer, slørvinger og vandnymfer, lever en del af deres liv i åen, for så at klækkes og sværme over åen i stort tal.

Sejlads i Vadehavet
Ved sejlads i Vadehavet gælder særlige regler, som du kan læse mere om på www.naturstyrelsen.dk
Kontakt Naturstyrelsen, Ribe, på telefon +45 72 54 30 00 for nærmere information.