Sønderho hus på Fanø | Vadehavskysten

De smukke huse på Fanø

Foto: @Flying October

De mange smukke, gamle huse på Fanø er præget af den barske natur ved Nordsøen og den rigdom, der tilflød øen i sejlskibstiden fra midten af det 18. århundrede og frem til slutningen af det 19. århundrede.

De ældste huse i Nordby og Sønderho er typisk små, enlængede og stråtækte huse, i én etage og for det meste med bolig og stald i samme bygning. På grund af vinterens kolde vestenvind ligger de fleste med gavlene øst-vest, hvor stalden er placeret i den vestlige ende.

Rester af bindingsværk, små vinduer og gavlene afslører husenes alder. De ældste huse fra før 1800 har træbeklædning helt ned til tagfoden. I perioden fra 1800 til 1850 blev det mere populært med træbeklædning i den øverste gavltrekant. Fra midten af 1800 tallet blev husene for det meste bygget uden træbeklædning og var sommetider også teglhængte.

Hus i Nordby på Fanø | Vadehavskysten

Foto:@Flying October

Over indgangsdøren er på de traditionelle stråtækte huse der ofte lavet en rundbuet tagskægskvist, der kaldes en ”arkengab”. Lugen over døren førte ind til loftet, hvor der blev opbevaret halm. Arkengaben havde samtidig den funktion, at den gav større beskyttelse ved brand, så beboerne havde længere tid til at komme ud af huset. Brandfaren var stor, idet husene for det meste var lavet af tagrør.

En anden karakteristisk detalje er de grøn-sorthvid farvede mursten over døre og vinduer. De tre farver symboliserer fødsel, liv og død. I museet Hannes hus i Sønderho er det muligt at se, hvordan et typisk Fanø hus var indrettet. En række huse bygget i 1860’erne og 1870’erne har en svunget gavl som er trukket op over tagfladen, der tydeligt er inspireret af hollandsk byggestil. Tagene er af skiffer eller tegl, og under vinduerne er sålbænke.

Sønderho på Fanø | Vadehavskysten

Foto:@Flying October

De fleste af husene er bygget i mørkerøde mursten. Et særligt kendetegn er, at der på Fanø er tradition for at opmale fugerne med hvide streger. Dette gjorde man for at beskytte fugerne mod erodering fra vind og vand, og for at få en ellers repareret facade til at fremstå smukkere. Der er dog også en del pudsede huse i grå, gule og røde farver.

Fra slutningen af 1800 tallet blev husene større, dybere og højere og byggeskikken præget af historicismen. Husene kan være udført med trempelkonstruktion som giver en høj facade, lavere taghældning og bedre udnyttelsesmuligheder af 1 sal. Facaderne er ofte meget dekorerede med store dannebrogsvinduer. Tagene kan have udhæng og spærenderne er ofte formskårede. Der er rigtig mange velbevarede huse i både Sønderho og Nordby.

De smukke huse på Fanø | Vadehavskysten

Foto:@Flying October

Et godt eksempel på et af de ældste traditionelt stråtækt huse, hvor dele af bindingsværket stadig er bevaret er Fanø Museum på Skolevej 2, huset er fredet og også velbevaret indvendigt. Er godt eksempel på et hus med svungen gavlkam kan findes på Hovedgaden 25a, ved Konsul Lauritzens plads.

Huse i Sønderho på Fanø | Vadehavskysten

Foto:@Flying October