Fanø

Stærkt stigende opbakning til Destination Vadehavskysten

Foto: FlyingOctober

Der har de seneste måneder været en stigende opbakning og interesse fra erhvervet til at blive partner i Destination Vadehavskysten.

25.11.2023

Især på Fanø har Destination Vadehavskysten oplevet meget stor interesse for at blive en del af destinationen og det har i skrivende stund resulteret i en stigning på 100 % i partnere på Fanø.

”Vi har generelt stor opbakning til vores partnerskab, men på det seneste har tilslutningen især været stor på Fanø. Vi oplever, at erhvervet forstår vigtigheden i vores arbejde med både at udvikle og markedsføre destinationen. Vi er involveret i mange projekter på Fanø, bl.a. Arts & Crafts og videreudvikling af en fælles Fanø Strikkefestival. Derudover er vores partnere synlige i vores nationale og internationale marketingindsats, der tiltrækker mange gæster til området. Vi oplever, at opbakningen bl.a. skyldes et stort opsøgende arbejde, at vi generelt er mere synlige på øen og har fået oparbejdet nogle rigtig gode relationer med partnerne herovre” udtaler Cecilie Lykkegaard Nielsen, Turismekoordinator hos Destination Vadehavskysten.

Destination Vadehavskystens fokusområder er tiltrækning, udvikling og viden, bæredygtig vækst, fællesskab og destinationen arbejder hver dag for at gøre Vadehavskysten til et attraktivt område at besøge og bo i.

Vi er ude ved de store erhverv og møder forståelse for turismens betydning

”Vi arbejder i øjeblikket på at få vestkysten på finansloven og vi er ude ved de store erhverv i Esbjerg og møder forståelse for turismens betydning. Så vi oplever generelt en stor opbakning til vores arbejde” udtaler Hans Peter Folmann, Destinationschef, Destination Vadehavskysten.

Destination Vadehavskysten er det fælles destinationsselskab mellem Esbjerg- og Fanø Kommuner. Destination Vadehavskysten blev dannet i 2021 og er en forening, der har til formål at fremme turismeudviklingen og skabe vækst for turismeerhvervet i de 2 kommuner i samarbejde med resten af Vestkysten - med afsæt i turismeerhvervets interesser og kommunernes udviklingsplaner.