Ribe

Rekordmange gæster understreger potentialet

Foto: Torben Meyer, Esbjerg Kommune

Med rekordmange overnattende gæster ved den jyske vestkyst i 2022 understreger det potentialet og sikrer stor værdi for lokalområderne.

Over 20 millioner gæster overnattede i 2022 i de 10 vestjyske kommuner. Det er det højeste antal nogensinde og slår den tidligere rekord fra 2019.

Det er især de tyske turister, der er vendt stærkt tilbage og de mange gæster sikrer en meget stor værdi for lokalområderne i kommunerne. Det understreger også potentialet. 65 % af alle tyske gæster i Danmark valgte at besøge den jyske vestkyst over flere dage.

Med ca. 30 % af det samlede antal overnattende gæster i Danmark står den jyske vestkyst stærkt i forhold til muligheder og potentiale for de kommende år.

Med disse positive tal er der muligheder og et stort vækstpotentiale i den danske turismeeksport. Nu handler det om at fortsætte den gode tendens og udvikle.

Et godt samarbejde mellem destinationsselskaberne langs vestkysten fra Tønder til Hjørring er med til at styrke det fælles arbejde for turismen i området.

Om Partnerskab for Vestkystturisme

Partnerskab for Vestkystturisme er et strategisk samarbejde mellem destinationerne og de 10 kommuner langs den jyske vestkyst.

Destinationerne består af Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet, Destination Sønderjylland samt Destination Vadehavskysten.
Partnerskabet arbejder med at udvikle hele Vestkysten til én stærk destination gennem fælles vækstaktiviteter.

Dansk Kyst- og Naturturisme varetager sekretariatsfunktionen for partnerskabet.