Vadehavskysten
Par på tur i Vadehavet | Vadehavskysten

Gode og bæredygtige råd

Nyd ferien, oplev området og hjælp os med at passe bedst muligt på Vadehavet, her får du 10 gode og bæredygtige råd om hvordan du kan være den bedste gæst.

#01
Vi minder altid os selv og hinanden om, at vi kun er gæster i naturen. Det er dyrene og planterne, som bor her.

#02
Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med - også selvom det ikke er vores eget.

#03
Vi planlægger vores aktiviteter, inden vi tager afsted, så vi ikke kommer brasende uanmeldt.

#04
Vi har altid hunden i snor, så den ikke forstyrrer fugle og andet dyreliv unødigt.

#05
Vi respekterer og hjælper andre i naturen.

#06
Vi gør vores bedste for ikke at forstyrre fugle og andre dyr, og vi lader planter stå, så andre kan nyde dem.

#07
Vi undgår så vidt muligt at forstyrre naturen mellem solnedgang og solopgang.

#08
Vi har nok i naturens egne lyde og skruer derfor ned for larmen, når vi færdes her.

#09
Vi undlader at "geotagge" vores opslag på Instagram og Facebook, så andre også kan opleve glæden ved at opdage naturens skjulte skatte.

#10
Vi holder os til de autoriserede veje og skiltede stier.

Rådene er udarbejdet af Nationalpark Vadehavet.

Når vi er på fuglekiggeri

Vi bliver på de mange stier og veje, som viser området og naturen fra deres bedste side.
Vi bevæger os langsomt, udviser tålmodighed og undlader at støje unødvendigt.
Vi respekterer, at visse områder kan være afspærrede i forbindelse med fuglenes yngletid.
Vi er ekstra opmærksomme på stressadfærd, tegn på rastløshed og advarselskald fra fuglene og trækker os tilbage, hvis vi oplever dem.
Vi benytter områdets eksisterende observationsfaciliteter.
Vi anvender ikke akustiske hjælpemidler til at tiltrække fuglene - og slet ikke i yngletiden.
Vi bruger ikke flash, når vi filmer eller fotograferer fugle, og vi bruger kun skjul og camouflagetelte efter nærmere aftale med lodsejeren.
Vi flyver kun med droner, hvis det er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Når vi færdes i grupper, er vi særlig opmærksomme på at undgå forstyrrelser, og vi forbliver samlet frem for at spredes ud.
Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle og andre dyr unødigt.
Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med - også selvom det ikke er vores eget.

Når vi vandrer på vaden og plukker østers

Vi går kun ud på faldende vand - til lige efter lavvande. Hvis vi er i tvivl, går vi kun ud med en lokal guide.
Vi er altid klædt på efter forholdene - vinden kan være kold og udmattende, og østers kan nemt skære hul i poser, tøj og sko.
Vi har altid en opladt mobiltelefon med på turen - og vi ringer til en ven eller familiemedlem før og efter, vi tager ud på vaden.
Vi går aldrig ud alene, og vi går ikke længere, end at vi er i stand til at komme tilbage.
Vi plukker kun det, vi selv kan spise og fylder højst, hvad der svarer til en hat eller bærepose.
Vi opbevarer plukkede østers køligt og uden vand - og aldrig i ferskvand. Vi lugter altid til den oplukkede østers, inden vi spiser den. Lugter den ikke af frisk havvand, smides den ud.
Vi går aldrig ud i tåge, og vi har altid kompas og mobiltelefon på os, så vi kan finde vej i tilfælde af pludselig eller uventet havgus eller tåge.
Hvis vi er på en længere tur og har brug for at tisse, så undlader vi at gøre det på østers. De er nemlig mestre i filtrering og optager det, der lander på dem.
Vi undlader at gå på digerne, medmindre det er tilladt ved skiltning. Færdsel på diget nedbryder dets konstruktion og kan medføre katastrofale oversvømmelser ved stormfloder.
Vi husker på, at vi er gæster i naturen, og undgår derfor at forstyrre fugle, sæler og andre dyr unødigt.
Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med - også selvom det ikke er vores eget, og især hvis vi finder det på havbunden.
Vi er helt med på, at det er vinden og tidevandet, der bestemmer ved Vadehavet, og derfor tjekker vi altid DMI, inden vi tager afsted.