I. C. Møllers Park Esbjerg | Vadehavskysten

Foto:Vadehavskysten

Medlemsskab

Igennem et medlemskab støtter du Destination Vadehavskystens arbejde med turisme. Vores nøgleord er:

Tiltrækning
Viden
Bæredygtig vækst 
Fællesskab

Vi markedsfører Vadehavskysten som en attraktiv ferie- og mødedestination for at tiltrække turister udenfor højsæsonen. Gennem relevante projekter udvikler vi området og formidler viden og analyser til gavn for turisterhvervet.

Vi arbejder for at skabe bæredygtig vækst i området, så det vi udvikler til vores turister, også er til gavn for vores borgere. Vi skaber netværk og fællesskaber, så vi sammen kan nå de bedste løsninger.

Vi vil udbrede kendskabet om Vadehavskystens oplevelser  til udvalgte målgrupper og samtidig styrke områdets lokale identiteter fordi  det er DEM, der gør os unikke 

Medlemskabet af Destination Vadehavskysten giver samtidig adgang til deltagelse og stemmeret ved den årlige generalforsamling.

Medlemskabet koster 500 eks. moms.

Kontakt os på cln@vadehavskysten.dk for at høre mere.