Fanø

Politisk opbakning

Foto: Michael Lindvig, Lindvig Photography

Herude vestpå har vi nogle særlige vilkår for at udvikle turismeerhvervet bæredygtigt. De vilkår vil vi have anerkendt – også på politisk niveau.

 

Den almindelige samfundsudvikling har haft stor betydning for livet i vores område. De unge bliver suget ind til byerne for at få uddannelse. Det gælder især kvinderne. Og de kommer ikke tilbage. Samtidig har vi en turisme om sommeren, som mangedobler det antal mennesker, der befinder sig i området. Truslen er, at vi udvikler os til et kulissesamfund. Det må ikke ske. Men turismen er kun en trussel, hvis vi ikke styrer udviklingen. Gør vi det, er turismen en mulighed. En mulighed for øget velstand, for flere jobs hen over hele året, for produktudvikling med kvalitet og bæredygtighed i højsædet, for flere indbyggere, for fastholdelse af unge...

Det kræver investeringer, bedre rammevilkår og at vi tager de rette valg og fravalg.

Det arbejder vi for.

Fokuspunkter:

  • Vestkysten på finansloven
  • Investeringer i turisme
  • Rammevilkår
  • Positionering
  • Formidling af resultater
  • Bevidsthed og til- og fravalg
  • Sikring af vores ”license to operate”