Rindby Strand Fanø

Bæredygtig helhedsplan for Rindby Strand

11.8.2022
Foto: Destination Vadehavskysten

Arbejdet med en helhedsplan for området ved Rindby Strand og ankomsten til Fanø sættes nu i gang og forventes klar til politisk behandling i foråret 2023. 

DestinationLab har vundet opgaven med at udvikle helhedsplanen, som skal ske i samarbejde med de lokale aktører og med fokus på bæredygtighed og respekt for kultur, byggeskik, trafikforhold – og ikke mindst naturen på hele Fanø.

Hvordan skal området ved Rindby Strand udvikles og se ud i fremtiden?

Det spørgsmål har de seneste måneder tiltrukket sig stor bevågenhed på Fanø, efter byrådet i maj besluttede at igangsætte en idehøring om et potentielt nyt hotelprojekt ved Rindby Strand.

Sideløbende med den debat har den indledende dialog om fremtidsvisionerne for en helhedsplan for det område og ankomsten til Fanø fundet sted, og nu er udviklingen af planen klar til at blive sat i gang, så den er klar til politisk behandling i løbet af næste forår.

Det står klart efter, at et team bestående af Arkitema, Cowi og DestinationLab har vundet opgaven med at udvikle helhedsplanen for Rindby Strand-området og ankomsten til Fanø. Opgaven koordineres i et samarbejde mellem Fanø Kommune og Destination Vadehavskysten og en styregruppe med repræsentanter fra Fanø Kommune, Rindby Strand grundejerforening, destination Vadehavskysten m.fl.

”Ved at koordinere aktiviteterne har vi sammen med Destination Vadehavskysten skabt en økonomisk ramme, der muliggør, at arbejdet med helhedsplanen kan igangsættes nu,” udtaler borgmester Frank Jensen.

”Helhedsplanen skal ikke kun rumme centerområdet, men hele Rindby Strand, så rammerne for udviklingen sker bæredygtigt og med respekt for kultur, byggeskik, trafikforhold – og ikke mindst naturen på hele Fanø, ” lyder det videre fra Fanøs borgmester.

I balance med lokale interesser

Helhedsplanen er en udviklings- og rammeplan, der beskriver funktioner, muligheder og vil forholde sig til rammer for bygninger, trafikforhold, bæredygtighed og meget mere i Rindby Strand-området.

Det betyder, at stillingtagen til et eventuelt hotelprojekt sker på baggrund af udviklingen af helhedsplanen, hvor inddragelse af lokale borgere, sommerhusejere, private kommercielle aktører samt lokale frivillige og foreninger skal være med til at sikre lokalt ejerskab og forankring. Det vil bl.a. ske ved afholdelse af workshops, hvor alle interesserede er velkomne.

”Jeg er glad for, at vi gennem projektet kan bidrage til den fortsatte udvikling af Fanø - en udvikling, som skal være i balance mellem borgere, sommerhusejere og turister og de mange forskellige interesser, der er,” siger destinationschef Hans Peter Folmann.

For formand for Rindby Strand Grundejerforening, Hans Kjær, som er en del af projektets styregruppe, er den forestående udarbejdelse af helhedsplanen afgørende for Rindby Strands udvikling.

”Med helhedsplanen får vi beskrevet rammerne for kommende byggerier i hele Rindby området. Hvad kan lade sig gøre og hvad kan ikke, hvis man som bygherre vil renovere eller bygge nyt. For grundejerforeningen er det vigtigt, at Rindby Strand udvikler sig i en positiv og bæredygtig retning,” understreger Hans Kjær.