VESTKYSTEN App | Vadehavskysten

Pressemeddelelse - ny Vestkysten app

28.6.2021
Foto: Vadehavskysten

Ny app skal løfte turisternes digitale oplevelse af Vestkysten.

En ny app skal styrke Vestkysten digitalt og imødekomme turisternes øgede online vaner. App’en skal desuden bidrage med data om gæsteadfærd, så offentlige og private aktører kan optimere fremtidige investeringer i området. Hos Destination Vadehavskysten hilser man den digitale tilføjelse velkommen som et vigtigt led i at styrke turismen hele vejen langs Vestkysten.

Vestkysten er et af Danmarks helt store trækplastre for national og international turisme. Nu bliver den samlede fortælling om området styrket yderligere, når den nye app VESTKYSTEN ser dagens lys. App’en har til formål at imødekomme gæsternes stigende digitale vaner og hjælpe gæster med at finde rundt og søge nye oplevelser, når de ankommer til destinationen.

En fælles digital platform for Vestkysten skal desuden være med til at underbygge oplevelsen af en samlet destination, der adskiller sig fra andre områder i Jylland og Danmark. Den vil understrege, at Vestkysten er noget helt særligt med unikke attraktioner og oplevelser og bidrage til at skabe en digital fortælling, der kan supplere den fysiske skiltning og guidning og fastholde interessen hos nye målgrupper.

- Vestkysten har et stærkt brand i gæsternes øjne, og de kommer ofte igen år efter år, men Vestkysten som feriedestination halter på de digitale medier – set fra gæsternes perspektiv. Hvis Vestkysten skal fortsætte med at være attraktiv, er det nødvendigt at have et stærkt digitalt afsæt, der kan fastholde interessen ved at udfolde fortællingen om Vestkysten og inspirere til flere og nye oplevelser, der flytter gæsterne både på tværs af kysten og ind i baglandet, fortæller Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef hos Dansk Kyst- og Naturturisme.

Vestkysten skal være blandt Nordeuropas foretrukne kystdestinationer
App’en udspringer af den digitale strategi for wayfinding, der blev udarbejdet i samarbejde med de tre vestkystdestinationer i Partnerskab for Vestkystturisme; Destination Nordvestkysten, Destination Vesterhavet og Destination Vadehavskysten samt den filantropiske forening Realdania og Dansk Kyst- og Naturturisme. Her var én af anbefalingerne at udvikle en fælles app for Vestkysten, der hjælper gæsterne med at finde de rigtige oplevelser. Projektet udspringer af Udviklingsplan for Vestkysten, der er en fælles plan for udviklingen af turismen frem mod 2025. Ambitionen er, at Vestkysten skal være blandt Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer.

-De digitale medier spiller en større rolle end nogensinde før, og covid-19 har kun sat yderligere skub i denne udvikling.  Det er stærkt, at vi er tre destinationer, der står sammen om en fælles app, der kan guide gæsterne rundt langs hele Vestkysten. Det er ikke bare en app, men et stort projekt, der lægges mange kræfter i, siger Hans Peter Folmann, direktør i Destination Vadehavskysten, og fortsætter:

- Med app’en skaber vi en helhedsoplevelse for gæsterne, når de kommer hertil. Det er vigtigt for brugeren, at vores kommune- eller destinationsgrænser ikke begrænser muligheden for oplevelser, og ved at stå sammen gør vi det let for brugeren at finde den information og inspiration, der søges.

Hos VisitDenmark erklærer man sig enig i, at initiativet et afgørende skridt for at imødekomme den digitale gæsteadfærd, som kun er blevet accelereret yderligere under corona:

- Det er bestemt ikke hver dag, at vi ser flere destinationer gå sammen om en indsats som denne med henblik på at udvikle gæsteservicen og opsamle data omkring turisternes adfærd. Det er en positiv udvikling, som kan ende med at få afgørende betydning for konkurrencekraften på den anden side af corona, fortæller Tim Hoelgaard, Chef for Partnerskaber og Forretningsudvikling hos VisitDenmark, og uddyber:

- Det handler først og fremmest om, at app’en via personligt og målrettet kvalitetsindhold skal skabe værdi overfor gæsten, således vi kan få skabt den nødvendige volumen af data, der kan ende med at komme det hårdt trængte erhverv til gavn. Vi ser desuden et stort potentiale i dette som et pilotprojekt, der ligger godt i forlængelse af nogle af vores øvrige initiativer, og som har skaleringspotentiale til andre destinationer, der gerne vil opruste digitalt.

Det er forventningen, at app’en skal bidrage til at generere data om gæsterne på Vestkysten i et større dataindsamlingsprojekt, således både offentlige og private aktører kan optimere fremtidige investeringer i området ud fra databaseret viden.

Data omkring eksempelvis bevægelsesmønstre skal kombineres med kvantitative data omkring tilfredshed, demografi og præferencer. Formålet er således at afdække sammenhænge mellem forskellige brugertyper, deres faktiske brug af Vestkysten, deres præferencer og tilfredshed med opholdet for således at kunne optimere gæsteoplevelsen og fremtidige investeringer i området.

App’en udgives i første omgang som en simpel app med vitale funktioner, der viser kort og oplevelser på Vestkysten. I løbet af efteråret vil app’en komme til at indeholde flere funktioner som fx events, vouchers, og deling på sociale medier.

Fakta om app’en VESTKYSTEN

  • Bag app’en står de tre destinationer i Partnerskab for Vestkystturisme: Destination Vesterhavet, Destination Vadehavskysten og Destination Nordvestkysten, samt Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.
  • Initiativet er desuden støttet med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • App’en er et initiativ i den Digitale Strategi for Wayfinding
  • App’en er gratis og kan downloades på App Store eller Google Play og fungerer på dansk, tysk og engelsk 
  • telefon 5168 5345 eller mail jkl@kystognaturturisme.dk,
  • Hans Peter Folmann, direktør i Destination Vadehavskysten på 20 30 86 18 eller mail hpf@vadehavskysten.dk

Fakta om Dansk Kyst og Naturturisme
Dansk Kyst og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, der vil udvikle og skabe vækst i kyst og naturturismen i Danmark. Fonden er ansvarlig for udviklingen af kyst og naturturismen i hele Danmark og skal medvirke til at vende tilbagegang til vækst og vinde nye markedsandele.

Dansk Kyst og Naturturisme fokuserer på tre sammenhængende kerneområder inden for kystturisme; at sikre international synlighed, produktfornyelse og bedre destinationskvalitet. Se mere på www.kystognaturturisme.dk